Finnboat

Kaikki yritykset eivät ole vielä tarkistaneet tietojaan Finnboatin kotisivuilla. Pyydämme tarkistamaan tiedot mahdollisimman pian ja ilmoittamaan korjaukset ja muutokset viipymättä kirjallisesti joko katja@finnboat.fi tai fax (09) 696 21611.

Liitteenä lomakkeet, joilla tietojen ilmoittaminen käy kätevästi. Huomatkaa, että tiedosto sisältää omat sivunsa kaikille seuraaville kohdille:
veneet
moottorit
tarvikkeet ja varusteet
muut tuotteet ja palvelut
uusi vene
veneiden jälleenmyyjät
uusi moottori
moottoreiden jälleenmyyjät
suunnittelijat
tarkastajat.

Kiitos.

Suomi