Finnboat

Arvoisat jäsenet,

Venealan yrittäjillä ja henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua kokonaan rahoitettuun, Venealalle räätälöityyn koulutusohjelmaan, joka alkaa syksyllä 2006 ja kestää 2,5 vuotta. Ainoat kustannukset ovat tutkintomaksu 50,50 EUR ja mahdolliset osallistujien matkakulut.

Venealan ensimmäinen merkonomiryhmä edistyy hyvin ja osallistujat ovat olleet erittäin tyytyväisiä.

Ohjelma valmistaa osallistujat merkonomeiksi hyvin käytännönläheisesti.
Kaikki esimerkit ja liiketoimintaopit on rakennettu palvelemaan suoraan venealan yritysten tuloksentekoa:

1.Osallistujat oppivat hallitsemaan liiketoiminnan kokonaisvaltaisesti
2.Osallistujat saavat hyvät valmiudet toimia tulosta tekevinä venealan yrittäjinä
3.Jokaiselle osallistujalle ja osallistujayritykselle rakennetaan ohjelman aikana liiketoimintasuunnitelma markkinointiohjelmineen, myyntitoimenpiteineen, seuranta- ja tavoitemekanismeineen sekä kannattavuustavoitteineen
4.Myynti – ja asiakaspalveluvalmiudet – ja taidot kehittyvät merkittävästi
5.Kielitaito kehittyy merkittävästi
6.Osallistujat saavat suorittaa atk-ajokortin
7.Tuloksentekokyky kehittyy merkittävästi

Opiskelupäiviä on vuosittain noin 12.

Ryhmän koko on noin 20 henkilöä.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Saku Ropponen p. 0400-410769 e-mail saku.ropponen@linedrive.fi
Mika Christiansen p. 040-7317311 e-mail mika.christiansen@linedrive.fi

Toimi nopeasti, ilmoittautumisaika päättyy 30.5.2006. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus yrityksen ja yksilön systemaattiselle kehittämiselle.

Suomi