Finnboat

FINNBOAT

Kansallinen tekninen komitea KTK

KOKOUSKUTSU

Aika: 7.4.2006 klo 10-15

Paikka: Tampereen VTT-talo, neuvotteluhuone Neula, Tekniikankatu 1, Hervanta

Asialista:

1. Kokouksen avaus

2. Esityslistan hyväksyminen

3. Edellisen kokouksen muistio

4. Veneiden kierrätysprojektin tulokset ja jatkotoimet. Jaakko Sederholm, Kuusakoski Oy

5. Lujitemuovirakenteiden yksityiskohdat. Ehdotus TEKES-proejktiksi. VTT alustaa.

6. Ajankohtaista veneteknisistä ISO-standardeista. (Bibbe Furustam, VTT)

7. Ajankohtaista ICOMIA:n teknisestä komiteasta. (VTT)

8. Alan koulutustilanne veneveistämöiden kannalta, kohtaako tarve tarjonnan. Ammattioppilaitosten ja AMKK:jen tarjonta, FinCE-koulutus jne. (Yleiskeskustelu)

9. Melu- ja värähtelytutkimus VTT:llä ja tutustuminen äänenhallinnan laboratoriotiloihin (VTT)

10. Seuraavan kokouksen ajankohta ja paikka

11. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Markku Hentinen
040-5526212
Ilmoittautumiset 5.4. mennessä: markku.hentinen@vtt.fi

Suomi