Finnboat

Hyvä veneteollisuuden edustaja,

Ohessa tiedoksenne pöytäkirja liitteineen Kansallisen Teknisen Komitean kokouksesta, joka pidettiin 7.4.2006 Tamperella.

Suomi