Finnboat

Arvoisat jäsenet,

Finnboat ja kierrätysyhtiö Kuusakoski Oy jatkavat yhteistyötään käytöstä poistettujen veneiden kierrättämiseksi myös tänä vuonna.
Viime vuonna toteutettu koeluontoinen kampanja ulotetaan nyt koko maan kattavaksi.

Suomessa on lähes 750 000 vapaa-ajan venettä, joista vuosittain poistetaan käytöstä huomattava määrä. Veneiden hävittäminen on veneen omistajan vastuulla.

EU-lainsäädännön myötä erilaisia käytöstä poistuvia tuotteita koskee ns. tuottajavastuu. Tuottaja on vastuussa tuotteen ja sen osien kierrätyksestä, uudelleen käytöstä ja jätehuollon järjestämisestä. Veneiden kohdalla tällaista lainsäädäntöä ei vielä ole.

Finnboat valmistautuu tulevaan tuottajavastuujärjestelmään yhdessä kierrätyspalveluyhtiö Kuusakoski Oy:n kanssa.

Kesän alusta syksyyn asti kestävä veneiden kierrätyskampanja ulotetaan nyt koko maahan. Veneet voi palauttaa Kuusakoski Oy:n palvelupisteisiin. Tarkemmat lisätiedot ja kierrätysmaksut (alle 6 m = 10 EUR per metri ja yli 6 m = 150 EUR per tonni) löytyvät osoitteesta www.kuusakoski.fi

Viime vuonna toteutetun koeluontoisen kampanjan aikana veneitä kerättiin muutamia satoja pääasiassa Turun saariston alueelta.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Jaakko Sederholm, Kuusakoski Oy, puh. 020 781 7312

Kuusakoski Oy on pohjoisen Euroopan johtava teollinen kierrättäjä ja yksi maailman suurimmista kierrätysmetallien jalostajista ja toimittajista. Päämarkkina-alueina ovat Eurooppa ja Aasia. Teollisen kierrätyspalvelutoiminnan lisäksi Kuusakoski kehittää ja valmistaa korkealaatuisia kierrätys- ja ympäristöteknologian ratkaisuja eri kierrätysmateriaaleille. Koko Kuusakoski Group Oy:n liikevaihto vuonna 2005 oli 811 MEUR ja se työllistää yli 3300 henkilöä. Kuusakoski on perustettu vuonna 1914.
www.kuusakoski.fi

Suomi