Finnboat

Arvoiosat teollisuusyhdistyksen jäsenet,

Olemme viime kuukausina kokeneet melkoisen monta alamme teollisuuden paloa. Lujitemuoviteollisuuden paloherkkyys on nostanut myös vakuutusyhtiöt varpailleen. Olemme erittäin vakavasti otettavan uhan edessä, jossa vakuutusmaksumme ovat erittäin jyrkässä nousussa.
Alan tulee itse tarttua tähän asiaan ja tehdä oikeita toimenpiteitä kokonaisuuden parempaan hallintaan.
Tulemme puhumaan lujitemuoviteollisuuden paloriskeitä ja mm. sähköstaattisista varauksista myös syyskokouksessa. Meidän tulee löytää keinoja, joilla riskienhallinta kipinöiden ja helposti syttyvien kaasujen kohdalla saadaan parannettua.
Tämä tulee voida myös oikealla tavalla viestittää vakuutusyhtiöiden suuntaan.
Aika on tässä myös tärkeä tekijä. Viime aikojen useat tulipalot ovat aiheuttaneet melkoisen keskusteluryöpyn vakuutusyhtiöiden piirissä.

Nyt haluaisimme jäsenkunnalta tietoja omasta riskienhallinnasta sekä palontorjunnan perustoimista. Lisäksi jos teillä on ollut paloja (suuria tai pieniä) niin kuulemme mielellämme niiden syistä ja seurauksista sekä kokemuksenne toiminnasta vakuutusyhtiön kanssa tapauksen yhteydessä.

Tulemme käymään laajemman keskustelukierroksen vakuutusyhtiöiden kanssa mutta ensin meidän tulee selvittää omat kokemuksemme ja pystyä kertomaan heille mitä toimia aiomme tehdä riskien vähentämiseksi. Olemme alustavasti kytkeneet tähän VTT:n Tampereen yksikön.

Pyydän, että jokainen käyttäisi hieman aikaa tähän ja kommentoisi meille (jouko@finnboat.fi) 20.10. mennessä.

Kiitos

Suomi