Finnboat

Arvoisat jäsenet,

Jäsenistömme viime aikoina kokenut monenlaisia takaiskuja vakuutusyhtiöiden kanssa. Erityisen hankalia asioita ovat olleet mm. vaihtovene ja koeajoveneiden vakuutukset, tulipalot veistämöillä ja vesivahingot. Usein vakuutusyhtiöiden sopimuksista on löytynyt paljon pientä tekstiä, joka on mahdollistanut korvauksen kieltämisen. Emme pysty enää saamaan riittävän laajamittaista vakuutusturvaa yksittäiseltä yhtiöltä. Tämän vuoksi sekä Venealan Kauppiaat ry:n että Suomen Veneteollisuusyhdistys ry:n toimesta
liiton toimisto on käynnistänyt yhteistyössä Suomen (ja maailman) suurimman riskienhallinnan kehittäjän ja vakuutusmeklarin AON Monia Oy:n kanssa uuden
venealalle räätälöidyn vakuutuspaketin rakentamisen.

Tavoitteena ei ole pelkästään varmistaa korvausten kattavuus vaan myös varmistaa se, että jäsenyritysten riskienhallinnan kustannukset eivät nouse sietämättömiksi.

Ensimmäisessä vaiheessa haluamme varmistaa, että kaikki jo todetut ongelmat tulevat uudessa vakuutuspaketissa ratkaistuiksi. Tämän kokonaisuuden rakentamiseen ja kehitystyöhön tarvitsemme apuasi.

Pyytäisimme vastaamaan lyhyesti seuraaviin kysymyksiin 15.12.2006 mennessä:

1. Onko sinulta vakuutusyhtiö evännyt korvauksen yrityksesi vahingossa?
Kuvaatko vahingon lyhyesti ja kerrotko, mihin vakuutusyhtiö vetosi, kun ei
sitä korvannut. Helpointa on, jos sinulla on vielä tallessa vahinkoilmoitus ja
vakuutusyhtiön kirje kielteisestä päätöksestä. Ota niistä kopio ja lähetä
postissa tai faksaa Finnboatille.

2. Onko sinulla vakuutustesi kattavuudesta jokin huolenaihe, joka pitäisi
ottaa uudessa vakuutuspaketissa riskinä huomioon.

3. Käytättekö veneen luovutuksessa tarkistuslistaa, jonka asiakas
allekirjoittaa veneen luovutuksen yhteydessä? Asiakas kuittaa silloin
yksiselitteisesti ottavansa vastaan myös riskin veneelle siitä eteenpän
sattuvista vahingoista.

4. Pyydättekö teille töitä tekevältä yritykseltä todistuksen
vastuuvakuutuksesta tai kysyttekö sitä muuten?

5. Varmistatteko asiakkaaltanne ennen veneen korjausta tai säilytystä sen,
että asiakkaalla on oma voimassa oleva venevakuutus?

6. Onko asioita, jotka haluat otettavaksi esille vakuutuspakettia
rakennettaessa?

Monia perusasioita on jo käyty useammankin jäsenyrityksen kanssa läpi mutta pyydän ystävällisesti, että käyttäisitte 15 min näihin kysymyksiiin vastaamalla. Voitte vastata maililla (jouko@finnboat.fi) tai faxilla 09-69621611.

Tavoitteena on rakentaa vuoden 2007 aikana venealalle räätälöity todella kattava riskienhallintapaketti johon liittyy myös rahoitukseen liittyvää riskienhallintaa (B to B luottovakuutus).

Kiitos kaikille etukäteen vaivannäöstä.

Parhain terveisin

Jouko Huju

KIITOS AVUSTASI!

Finnboat

Suomi