Finnboat

Lehdistötiedote – julkaisuvapaa 27.11.06 klo 11.00

Lasikuituisia vapaa-ajan veneitä valmistava Oy Finn-Marin Ltd:n omistuspohja on laajentunut siten, että Osmo Roukala ja Jarmo Kinnunen ovat myyneet enemmistön yhtiön koko osakekannasta kotimaiselle omistajaryhmälle. Omistusrakenteen muutos mahdollistaa yrityksen vahvan kasvun ja positiivisen kehityksen jatkumisen, eikä se tule vaikuttamaan henkilöstön asemaan tai yrityksen operatiiviseen toimintaan. Toimitusjohtajana jatkaa Osmo Roukala.

Ostajana toimivan Prishine Oy:n omistajaryhmään kuuluvat Primaca Partners Oy, Osmo Roukala, Jarmo Kinnunen sekä mm. Ilkka Brotherus, Curt Lindbom, Patrik Anckar ja Mikael Engström, joista viime mainitut ovat pääomistajina matkailuvaunuja ja -autoja valmistavassa Solifer Oy:ssä sekä Silver-Veneet Oy:ssä. Omistajuus näissä vapaa-aikaan liittyvissä yrityksissä mahdollistaa monipuolisen yhteistyön sekä markkinoinnin että valmistuksen osa-alueilla. Muita omistajaryhmään kuuluvia ovat operatiivisessa toiminnassa mukana
olevat avainhenkilöt. Omistajaryhmän toiminta perustuu pitkäaikaisiin omistuksiin kotimaisissa kasvuyrityksissä.

Omistajaryhmän tavoitteena on edelleen vahvistaa Oy Finn-Marin Ltd:n asemaa Pohjoismaissa, kehittää ja vahvistaa erityisesti Venäjän liiketoimintaa sekä parantaa tuottavuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Toimitusjohtaja Osmo Roukala:
Uudet omistajat tuovat mukanaan erittäin vankkaa strategista osaamista ja kykyä vahvistaa Finn-Marinin kansainvälistä kilpailukykyä sekä edelleen tukea Finnmaster ja Grandezza -tuotemerkkejä Konekesko- ja Yamaha- yhteistyön pohjalta. Tällä rakenteella on hyvä jatkaa yrityksen kasvua myös tulevaisuudessa sekä mallistoa laajentamalla että hakeutumalla uusille markkina-alueille.

Lisätietoja:
Primaca Partners Oy
Toimitusjohtaja Veli-Matti Mynttinen 050-2895
Oy Finn-Marin Ltd
Toimitusjohtaja Osmo Roukala 0400-562008
Johtaja Jarmo Kinnunen, 0400-569384
Partners

Suomi