Finnboat

Hyvät jäsenet,

Olemme selvittäneet alan yleistä kannattavuustasoa. 100 eri sektoreita ja kokoluokkia edustavaa jäsenyritystä analysoitiin vuoden 2005 tilinpäätöslukujen perusteella. Mittareina käytettiin tilinpäätösanalyysien perusparametreja:

TOIMINNAN VOLYYMI
Liikevaihdon volyymi/henkilö
Liikevaihdon muutos-%

KANNATTAVUUS
Käyttökate-%
Sijoitetun pääoman tuotto-%
Liikevoitto-%

VAKAVARAISUUS
Omavaraisuusaste-%

MAKSUVALMIUS
Quick Ratio
Current Ratio

ALFA-LUOKITUS

Oheistamme tiedoksenne analyysin yhteenvedon eri sektoreilta. Tutkimuksessa julkaistaan luonnollisesti vain yhteenvetoja eikä missään kohtaa yrityskohtaisia lukuja.

TÄMÄ ANALYYSI ON VAIN JÄSENYRITYKSIEMME OMAKSI TIEDOKSI JA OMAAN KÄYTTÖÖN. SEN LUKUJEN KÄYTTÄMINEN JULKISIIN MARKKINOINTI TMS. TARKOITUKSIIN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY. (mm. laki tekijänoikeuksista jne).

Toivomme ymmärrystä tähän.

Parhain terveisin

Jouko Huju

Suomi