Finnboat

Arvoisat jäsenet,

Lähes kaksi vuotta kestäneen lobbausprojektin jälkeen kaikki halvemmin verotettua löpöä käyttäneet viisi maata (Englanti, Belgia, Irlanti,Malta ja Suomi) saatiin tekemään poliittinen päätös hakea vielä jatkoa.

EU:n komission tiedoksianto 30.11.2006 on kuitenkin tylyä ja selväkielistä luettavaa. Mikään polttoaineisiin ja energiaan liittyvä verotuspoikkeus ei jatku missään maassa. Nämä ovat luonnollisesti huonoja uutisia. Tämä erityisesti Englannissa, jossa venedieselin hinta, ainakin näiltä näkymin, jotakuinkin kaksinkertaistuu. Sillä ei voi olla olematta vaikutuksia harrastuksen määrään ja teollisuuden toimintoihin.

Suomessa monet meriasemat tuntuivat jo viime kesänä ulosmitanneen tuon korotuksen, joka meidän kohdallamme on siis noin 24 c/l (veron osuus). Nähtäväksi jää mihin hinnat asettuvat. Suomessa tämä koskee noin 25.000 dieselvenettä.

Valtiovarainministeriön valmisteleva virkamies Leo Parkkonen toteaa:

”Komission kanssa on aikatauluista keskusteltu. Lopputuloksena on, että komissio kyllä ymmärtää tilanteen, mutta jäsenvaltioiden tulee suhtautua vakavasti rikkomustilaan (siihen, että luvat eivät ole voimassa 1.1.2007 lukien). Mitään varsinaisia siirtymäaikoja ei ole. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tarvittavat lainmuutokset on tehtävä ja saatettava voimaan mahdollisimman pian – siis muutos tulisi voimaan touko-kesäkuussa 2007.”

Parhain terveisin

Jouko Huju

Suomi