Finnboat

Arvoisat jäsenet,

Viime aikoina tapahtuneet useat venetehtaiden palot ovat herättäneet laajaa keskustelua. Tuotantomäärien kasvaessa myös mahdollisuus vahinkoihin kasvaa. Erityisesti lujitemuovitehtailla on sattunut viimeisen kolmen vuoden aikana useita vakavia paloja ja myös läheltä piti tilanteita. Tämä on huomattu myös vakuutusyhtiöissä. Eräät vakuutusyhtiöt ovat antaneet selvät määräykset, että jos tuotantotiloissa ei ole sprinklerijärjestelmää vuoden 2008 loppuun mennessä tullaan vakuutukset irtisanomaan.
Tämä on kuitenkin vain osa ongelmaa. Tämän vuoksi Finnboat on yhdessä Muoviteollisuus ry:n ja Vakuutusyhtiöiden keskusliiton kanssa (ja Suomen Veneteollisuusyhdistys ry:n toimeksiannosta) käynnistämässä selvitystä, joka tähtää lujitemuoviteollisuuden paloturvallisuuden huomattavaan parantamiseen ja riskienhallintaan. Projektin toteuttavat Tampereen Teknillisen Yliopiston lujitemuoviprofessori Jyrki Vuorinen ja erikoistutkija Pauli Reuhkala yhdessä Finnboatin ja Muoviteollisuus ry:n kanssa.
Tämän erittäin tärkeän tutkimuksen tavoitteena on löytää kaikkia osapuolia (mm. vakuutusyhtiöt) tyydyttävät ratkaisut, joiden toteuttaminen ei kävisi pk-yrityksille liian kalliiksi. Tutkimussuunnitelma on tämän viestin liitteenä.
Projektin kokonaiskustannus on 40.000 euroa, josta EPANET professurihanke kattaa puolet ja toinen puoli jaetaan Finnboatin ja Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton kanssa. Selvityksen on tarkoitus valmistua syyskuussa 2007.
Koska emme ole voineet budjetoida tätä hanketta, joudumme kääntymään puoleenne, jotta rahoitus saadaan hoidettua. Jäsenkunnassamme on yli 50 lujitemuovivenevalmistajaa ja jos osallemme tuleva kustannus jaetaan siten, että alle 1 milj. euron liikevaihdolla osuus on 150 euroa, yli 1 – 3 milj euroa osuus on 300 euroa ja yli 3 milj euroa osuus on 700 euroa niin saamme tämän hyvin kasaan. Kustannus on erittäin pieni jos sillä jatkossa saadaan edes vakuutusmaksut pysymään siedettävinä.
Pyydän, että ystävällisesti vahvistatte osallistumisenne yksikertaisesti lähettämällä vahvistuksen allekirjoittaneelle sähköpostilla (jouko@finnboat.fi)

keskiviikkoon 7.3. mennessä.

Vastaan mielelläni kysymyksiin

Parhain terveisin

Jouko Huju

Suomi