Finnboat

Arvoisat jäsenet,

Aikaisemman lakiasiain yhteistyökumppanimme Forum Partnersin toiminta on sulautettu KPMG:hen ja luonne muuttunut. Tämän vuoksi olemme 1.4.2007 voimaan astuvalla sopimuksella aloittaneet yhteistyön lakiasiaintoimista Borenius & Kemppisen kanssa. Tämä toimisto on Suomen neljänneksi suurin ja siellä työskentelee kaikkiaan 65 juristia, joten apua saa varmasti kaikkiin mahdollisiin juridisiin ongelmiin.

Finnboatin ja sen jäsenten tarvitessa oikeudellisia palveluja voivat he soittaa kustannuksitta ensimmäisen puhelinneuvottelun, jonka enimmäiskesto on kutakin neuvonnan kohteena olevaa asiaa kohden kaksikymmentä (20) minuuttia ja johon ei liity asiakirjojen tai muun kirjallisen aineiston läpikäyntiä. Puhelinneuvonta Finnboatin jäsenten käytettävissä arkipäivisin (ma-pe) klo 9.00 – 16.30 yhteyshenkilöiden tavoitettavuuden mukaan.

B&K:n ensisijaisia yhteyshenkilöitä Sopimuksen allekirjoitushetkellä ovat asianajajat Andreas Doepel ja Åsa Krook (tuttumme jo Forum Partnersilta), jotka vastaavat sopimus-, yhtiö-, IT-, immateriaali-, markkinointi- kilpailu- ja prosessioikeudellisiin kysymyksiin. Heiltä saa palvelua sekä suomen että ruotsin kielillä.

Oikeudellisista palveluista, jotka vaativat pidemmän ajan kuin edellä mainitun puhelinneuvottelun, koskevat pääasiallisesti muita alueita tai vaativat muita toimenpiteitä B&K veloittaa normaalisti käyttämänsä veloitusperusteen mukaan. Veloituksen määrään vaikuttavat toimeksiannon laajuus, vaikeus, kiireelli-syys, kesto ja toimeksiannosta syntyvä vastuu. Pyynnöstä B&K pyrkii etukäteen arvioimaan Finnboatille tai sen jäsenille syntyvien kustannusten määrän.

B&K laskuttaa näistä toimenpiteistä tuntipohjaisesti alennetuilla tuntihinnoilla seuraavasti:
Andreas Doepel 260 (norm. 300) ja Åsa Krook 250 (norm. 280):

B&K osoittaa palveluiden käytännön toteuttamiseen erillisten toimeksiantojen syntyessä kulloinkin tarvittavat asiantuntijat, jotka saattavat toimeksiannon luonteen ja tar-vittavan erityisasiantuntemuksen perusteella olla myös muita kuin tässä nimettyjä ensisijaisia vastuu- tai yhteyshenkilöitä. Vastaavia alennuttuja tuntihintoja sovelletaan näihin henkilöiden tarjoamiin palveluihin.

Yhteystiedot:

Asianajotoimisto
Borenius & Kemppinen Oy
Yrjönkatu 13 A
00120 Helsinki
Asianajaja Åsa Krook
Asianajaja Andreas Doepel
etunimi.sukunimi@borenius.com
puh (09) 615 333
fax (09) 6153 3499
www.borenius.com

Suomi