Finnboat

Ohessa tiedoksi vuoden 2006 tullitilastot. Jatkossa lähetämme veneteollisuusyhdistyksen jäsenille näitä veneiden tuonti- ja vientilukuja aina neljännesvuosittain.

Suomi