Finnboat

Arvoisat telakka- ja korjaamoyhdistyksen jäsenet,

Saatatte muistaa, että viime syksynä Finnboat teetti koko alasta 100 yrityksen otoksella, eri sektoreilta kannattavuusanalyysin. Sen tarkoituksena oli miettiä toimenpiteitä, joilla ainakin identifioidaan ongelmakohtia yritystoiminnassa.

Tätä tutkimusta on nyt viety asteen syvemmälle ja olemme tutkineet neljän telakka- ja korjaamoyrityksen taustoja syvemmin esimerkin omaisesti.

Ilman viittauksia yksittäisiin yrityksiin oheistan tuon raportin luettavaksenne.

Mikäli haluatte katsoa oman yrityksenne toimintaa lukujen kautta niin monivuotsinen talouskouluttajamme Lars-Christer Johans voi tämän tehdä seuraavin ehdoin:

Analyysipaketti käsittää seuraavat asiat;

Yrityksen uusimman tilipäätöksen analysointi. Tutustuminen yritykseen paikan päällä ja toimitusjohtajan haastattelu.
Lyheyehkö raportti, joka sisältää yrityksen tunnusluvut, muut havainnot ja suositukset.

Hinta 600,- euroa per yritys (verokirjalla) + matkakulut.

Kannattaa lukea oheinen liite tarkkaan läpi pariinkin kertaan ja miettiä sen jälkeen kannattaisiko syväluotaus tehdä. Näyttäisi siltä, että aika pienillä korjauksilla voitaisiin parantaa yritysten tietämystä kustannuslaskennan perusteista ja sitä hinnoittelusta.

Mikäli teillä löytyy aiheeseen mielenkiintoa niin ottakaa yhteyttä allekirjoittaneeseen mielellään 31.5. mennessä. (jouko@finnboat.fi)

Terveisin

Jouko Huju

Suomi