Finnboat

Inhan Tehtaat Oy Ab:n tiedote:
Mahdollinen valmistusvirhe uuden Buster x:n polttoainetankin anturin tiivisteessä

– Inhan Tehtaat Oy Ab vaihtaa tiivisteen kaikkiin myytyihin Buster X-veneisiin takuukorjauksena

Joissakin Buster X -uutuusveneissä on polttoainetankin anturin tiivisteissä havaittu valmistusvirhe, mikä saattaa aiheuttaa tiivisteen turpoamisen ja haurastumisen. Inhan Tehtaat on lähestynyt kaikkia uuden Buster X -veneen omistajia ja ilmoittanut vaihtavansa tiivisteen takuukorjauksena.

Tiivisteen valmistusvirheen takia on mahdollista, että polttoainetta saattaa vuotaa veneen pilssiin. Tämä ilmenee voimakkaana polttoaineen hajuna venettä käytettäessä.

”Saatuamme tiedon mahdollisesta tiivisteen valmistusvirheestä olimme välittömästi yhteydessä Merenkulkulaitokseen ja aloitimme korjaavat toimenpiteet välittömästi”, kertoo toimitusjohtaja Jukka Suonperä Inhan Tehtailta. ”Polttoainevuoto on toistaiseksi todettu vain kahdessa veneessä, mutta turvallisuuden varmistamiseksi vaihdamme kaikkien lähes 600 Buster X- veneen tiivisteet olivatpa ne viallisia tai eivät. ”

Kaikille Buster X -veneen omistajille on lähetetty kirje, jossa heitä pyydetään ottamaan mahdollisimman pian yhteyttä veneen ostopaikkaan tai lähimpään Buster-jälleenmyyjään ja sopimaan tiivisteen vaihdosta. Jälleenmyyjät vastaavat varastoissaan olevien veneiden tiivisteiden vaihdoista.

”On selvää, että veneen toimittaminen tiivisteen vaihtoon aiheuttaa vaivaa veneen omistajalle. Jälleenmyyjämme pyrkivät suorittamaan vaihdot mahdollisimman nopeasti. Itse tiivisteen vaihdosta ei aiheudu kuluja veneen omistajalle”, Suonperä selvittää.

Buster X on Inhan Tehtaiden kaudelle 2007 tuoma uutuusmalli on helposti muunneltava alumiinivene jopa seitsemälle hengelle. Niitä on Suomen lisäksi myyty mm. Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan.

Inhan Tehtaat on valmistanut Bustereita vuodesta 1977 lähtien lähes 80 000 kpl ja yli puolet veneistä menee vientiin.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jukka Suonperä +358 400 665522
Markkinointijohtaja Markku Uotinen +358 405 228850

***
Produktionsfel i bränslegivarpackning på nya Buster X

Inha Bruk har beslutat om att dra in samtliga båtar av typen Buster X och byta ut de felaktiga bränslegivarpackningarna.

Ett produktionsfel i bränslegivarpackningarna har upptäckts i några av säsongens Buster X-båtar. Felet kan orsaka svällningar i toppackningen som kan leda till bensinläckor. Inha Bruk har via brev kontaktat samtliga köpare och informerat dem att byta ut packingarna som en del i garantin.

”Vi kontaktade omedelbart Sjöfartsverket i Finland när vi fick information om ett möjligt fabrikationsfel på packningen. Vi satte igång omedelbart med åtgärder för att rätta till problemet”, säger verkställande direktören Jukka Suonperä från Inha Bruk. ”Så här långt har vi bara identifierat två båtar men för säkerhetens skull har vi tagit beslut om att byta packningarna på samtliga 600 Buster X båtar vare sig de är defekta eller inte.

Ett brev har skickats ut till samtliga köpare av Buster X båt i vilket de uppmanas att kontakta närmaste eller sin egen Buster återförsäljare för att komma överens om packningsbytet. Busters återförsäljare kommer att byta ut de berörda båtarnas packning i sina verkstäder.

”Det är uppenbart att det är en olägenhet för båtägarna att lämna in sina båtar för att byta packningen. Våra återförsäljare kommer att försöka byta ut samtliga packningar så fort det är möjligt och det kommer givetvis inte att kosta båtägarna något extra”, förklarar Jukka Suonperä.

Busters X-modellen är Inha Bruks nyhet 2007, en aluminiumbåt som rymmer upp till 7 personer. Förutom i Finland har dessa båtar sålts till exempel till Sverige, Norge och Danmark. Inha Bruk har producerat nästan 80 000 Buster båtar sedan 1977 och halva produktionen går på export.

För mer information:

Jukka Suonperä
VD Inha Bruk AB
+358 400 66 55 22

Markku Uotinen
Marknadsdirektör
+358 405 22 88 50

Suomi