Finnboat

Veneitä toimitettiin Finnboatin tilastointiin osallistuvien yritysten toimesta tammi-maaliskuussa kotimaahan 4206 kpl (+ 9,8% ) ja vientiin 3919 kpl (+ 21,9 %).

Kotimaassa alle 6 m luokassa myytiin 3890 venettä ( + 20,3 % ). 6 – 8 m:n luokassa toimitettiin 277 venettä (+ 22,5 % ) ja yli 8 – 10 metrin luokassa 35 venettä (+ 84,2 %). Suurimmassa kategoriassa eli yli 10 m veneet toimitettiin 4 venettä (+ 400%) Kappalemääräiset luvut eivät sisällä purjevenemyyntiä, josta ei tässä vaiheessa vuotta ole tilastoja käytettävissä. Vuonna 2006 uusia purjeveneitä (yli 30′) myytiin Suomessa 135 kpl.

Veneviennissä toimitukset vastaavana aikana olivat seuraavat;

Alle 6 3039 kpl (+ 22,8 %)

6-8 m 744 kpl (+ 25,2 %)

8-10 m 106 kpl (+ 32,5 %)

Yli 10 m 30 kpl (+ 66,7 %)

Tammi- maaliskuun tilastojen mukaan Norja jatkaa veneviennin ykkösmaana peräti 35,4 % osuudella (viennin arvo). Ruotsi on kakkosena (26 %), Iso-Britannia kolmantena (8,3 %), Italia neljäntenä (6%) ja Venäjä on noussut jo viidenneksi (4,6%). Kaikkiaan mittausjaksona vietyjen veneiden arvo oli 56,5 milj EUR (+54%).

Tammi- maaliskuussa veneitä tuotiin arvolla mitattuna eniten Isosta-Britanniasta. Kaikkiaan mittausjakson aikana veneitä tuotiin 476 kpl arvoltaan 14 milj EUR. (+115%).

Veneteollisuuden ja kaupan liikevaihto vuonna 2006 oli n. 620 milj euroa (alv 0%) Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdolla mitattuna. Tästä teollisuuden vienti oli n. 256 milj. euroa.

Perämoottorikauppa

Tammi- huhtikuu 2007 on sujunut perämoottorien tukkutoimitustilastojen mukaan edelleen positiivisissa merkeissä. Mittausaikana aikana toimitettiin kaikkiaan 16548 perämoottoria jälleenmyyjille. Tämä on 22,2 % enemmän kuin vastaavana aikana vuonna 2006. Myydyistä koneista 70 % oli nelitahtisia tai matalapäästöisiä 2-T koneita.

Moottoripolttoöljyn eli ”löpön” verotuskäytäntö muuttuu 2008 alusta.

EU:n Suomelle 1995 myöntämä poikkeus käyttää ns. matalasti verotettua ”löpöä” päättyy Suomessa ja kaikissa etua käyttäneissä EU-maissa. Suomessa muutos ajoittuu näillä näkyvin vuoden 2008 alkuun.

Suomi