Finnboat

Helsingin Lauttasaaressa pursiseura HSK:lla kymmenettä kertaa järjestetty Helsingin Uiva Venenäyttely keräsi neljän aurinkoisen päivän aikana tarkistettujen tietojen mukaan yhteensä 18225 näyttelyvierasta. Vain kerran aikaisemmin (2006) on näyttelyn kaikkiaan 30-vuotisen historian aikana ylitetty 18000 kävijän raja. Tämän vuoden näyttelyssä oli esillä ennätysmäiset 304 venettä ja näytteilleasettajia oli 144.

Alkuvuoden venemyyntitilastot osoittavat sekä venemyynnissä että perämoottorimyynnissä selkeää kasvua. Alustavat kommentit niin moottorivenekauppiaiden kuin purjevenekauppiaidenkin näyttelyannista vahvistavat, että ostopäätöksiä ollaan valmiita tekemään viime vuosien tapaan, hyvissä ajoin ja nopeasti. Ala arvioi tässä vaiheessa kautta, että vuosi 2007 tulee olemaan ainakin myytyjen veneiden kappalemäärissä laskettuna 13. peräkkäinen kasvun vuosi.

Seuraava alan merkittävä tapahtuma maassamme on Helsingin Kansainväliset Venemessut, jotka järjestetään 8.-17.2.2008.

Helsingin uivan venenäyttelyn päivämäärät ensi vuonna ovat 21.-24.8.2008.

_______________________________________________________________________________

Uiva 2007 Flytande samlade igen över 18.000 utställningsgäster

Helsingfors Flytande Båtutställning, som för tionde gången arrangerades hos HSK på Drumsö, samlade under fyra soliga dagar hela 18225 utställningsgäster. Endast en gång tidigare (2006) under utställningens 30-åriga historia har besökarantalet överskridit 18.000 personer. Vid årets evenemang visades rekordartade 304 båtar och utställarnas antal var 144.

Båtförsäljningsstatistiken för såväl båt- som utombordarförsäljningen visar på en fortsatt uppgång under årets inledning. De preliminära kommentarerna om utställningens resultat av såväl motorbåts- som segelbåtsförsäljarna utvisar, att kunderna liksom de senaste åren är beredda att göra köpbeslut, i god tid och snabbt. Branschen uppskattar i detta skede att år 2007 kommer att utgöra det 13:e tillväxtåret i följd, åtminstone då det gäller antalet sålda båtar.

Följande stora branschevenemang i vårt land utgörs av Helsingfors Internationella Båtmässa, som arrangeras 8-17.2.2008.

Datum för Helsingfors Flytande Båtutställning nästa år är 21-24.8.2008.

Suomi