Finnboat

Arvoisat osatoimittajayhdistyksen jäsenet,

Kauppiaat ovat huomattavan tärkeä lenkki venealan uskottavuusketjussa. Osatoimittajien intressissä on se, että erityisesti ”hyllytavaran” kohdalla kauppiaiden osaamistaso on riitävän korkealla ja paranee tuotteiden kehityksen myötä.

Tämän vuoksi Venealan Osastoimittajat ry:n johtokunta esittää kauppiaille järjestettäviä koulutuspäiviä. Ensimmäinen näistä olisi 30.10. pääkaupunkiseudulla ja toinen 1.11. Turussa. Keväällä 2008 järjestetään jatkotapahtumat Järvi-Suomessa ja Pohjanmaalla.

Työryhmä on pohtinut asiakokonaisuuksia, joissa erityisesti näemme, että kauppiaiden osaamista tulee lisätä. Näitä olisivat mm:

– Elektroniikka: lähinnä elektroninen navigointi, paikallistamislaitteet ja näihin liittyvä filosofia

– Veneiden pintakäsittelyaineet: lähinnä antifouling, maalit ja puhdistus

– Pelastusvälineet ja hätämerkinantolaitteet

– Veneiden köysistöt: kiinnitysköydet, purjehdusköydet

– Sähkölaitteet (jäsenistö saa kertoa mitä on kerrottava sähkölaitteista nimenomaan ”Hyllytavarana”)

– Mastot ja heloitus

Nämä ovat ensimmäisiä ajatuksia. Pyydän ystävällisesti, että kerrotte 5.10.mennessä mikäli haluatte olla mukana kertomassa ylläolevista tai jostakin muusta aiheesta kauppiaille. Esitysten pituudet ovat keskimäärin 30 min.

Kyse on ensisijaisesti tuoteryhmäkoulutuksesta, joka voidaan luonnollisesti tehdä esittäjän oman tuotteen kautta.

Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiin.

Parhain terveisin

Jouko Huju
040-5509310, jouko@finnboat.fi

Suomi