Finnboat

Hyvä teollisuusyhdistyksen jäsen,

Ohessa tilastotietoa Suomen veneviennistä -ja tuonnista ajalta tammikuu-kesäkuu 2007. Seuraavan yhteenvedon (tammi-syyskuu 2007) lähetämme joulukuussa.

Suomi