Finnboat

Venealan hyvä vire kotimaassa jatkuu edelleen

Tammi- elokuun pien – ja moottorivenetilastot kappaleissa mitattuna osoittavat, että kaikkiaan ve-neitä on toimitettu kotimaahan 11060 kpl. Kokonaisuutena toimitettujen veneiden määrä kasvoi 10,1 % (luvut eivät sisällä kanootteja).
Alle 6 m:n luokassa toimitettiin 10041 venettä ( + 8,2 % ). 6 – 8 m:n luokassa toimitettiin 790 ve-nettä (+ 23,4 % ) ja 8 – 10 metrin luokassa 181 venettä (+ 57,9 %). Suurimmassa kategoriassa eli yli 10 m veneet olivat myös voimakkaassa kasvussa ja toimitusmäärät olivat 50 kpl (+ 191 %) Kappalemääräiset luvut eivät sisällä purjevenemyyntiä, josta ei tässä vaiheessa vuotta ole tilastoja käytettävissä. Vuonna 2006 uusia purjeveneitä (yli 30′) myytiin Suomessa 137 kpl.

Veneviennissä edellisten vuosien kova työ kantaa hedelmää

Vuonna 2006 veneviennin arvo kasvoi 56%. Tullitilastot 2007 ovat saatavilla aikajaksolta tammi-heinäkuu) ja luvut näyttävät kasvun edelleen jatkuvan vauhdikkaasti. Tullitilastojen mukaan mai-nittuna aikana veneitä vietiin 185 milj. (+ 31,6 %) euron arvosta yhteensä 10062 kpl (+14,5 %).

Veneviennin kuusi suurinta maata tammi-heinäkuussa olivat;

1. Norja 53,2 milj. EUR   3406 kpl
2. Ruotsi 38,3   3362
3. UK 22   164
4. Venäjä 14   487
5. Italia 10,6   552
6. USA 7,7   19

Yli miljoonan euron vientimaita olivat lisäksi Saksa, Tanska, Hollanti, Viro, Grönlanti, Kreikka ja Irlanti.

Venetuonnissa kasvu jatkuu myös

Tammi-heinäkuussa veneitä tuotiin arvolla mitattuna eniten Iso-Britanniasta (8,4 milj. EUR). Seuraavana ovat Ruotsi (6,7 milj EUR) sekä Ranska (5,9 milj. EUR) Kappaleissa mitattuna veneitä tuotiin eniten Ruotsista (434 kpl). Kaikkiaan mittausjakson aikana veneitä tuotiin 2003 kpl (+ 7,6 %) kpl arvol-taan 45,7 milj. EUR. ( + 83,3 %).

Perämoottorikauppassa ensimmäistä kertaa tilastoidussa historiassa (vuodesta 1965) on ylitetty 30.000 kpl:een raja

Perämoottorien tukkutoimitukset kasvoivat yhtälailla poikkeuksellisen paljon. Tilastot ovat valmiita tammi-lokakuulta ja kappaleissa kasvua on ollut 15,4 %. Yhteensä koneita on toimitettu 31179 kpl. Tässä on tärkeää huomioida, että kolmansiin maihin, lähinnä Venäjälle ja Baltiaan on toimitettu 8231 konetta, joka on 26,4 % kokonaistoimituksista. Myydyistä koneista 72 % oli nelitahtisia tai matalapäästöisiä kaksitahtikoneita.

Veneteollisuuden ja kaupan liikevaihto vuonna 2006 oli n. 602 milj euroa (alv 0%) Finnboatin jä-senyritysten liikevaihdolla mitattuna. Tästä teollisuuden vienti oli n. 256 milj. euroa.

Suomi