Finnboat

Arvoisat jäsenet,

Meiltä on melko paljon kysytty voisiko Finnboat edesauttaa pätevän työvoiman saamista alalle ja myös olemassa olevan työvoiman kouluttamisesta. Erityisesti kysyntää on kone- ja elektroniikka-asentajille sekä kaupan että teollisuuden piirissä. Myös venerakentajista on vähän paikkakunnasta riippuen kysyntää.

Olemme käyneet useampia keskustelukierroksia eri oppilaitosten kanssa ja niistä yhteenvetona voidaan todeta, että ainakin Tampereella saataisiin melko nopeasti käyntiin asentajakoulutusta, Turussa asentaja/veneenrakentajakoulutusta ja Kuopiossa voitaisiin järjestää kauppiaille ja heidän henkilökunnalleen myyjien jatkokoulutusta mm. veneluovutusprosessiin. Kaikissa kyse olisi tavalla tai toisella ammattitutkintoon johtavasta koulutuksesta ja ne olisivat ainakin osittain (Turku/Tampere) oppisopimuskoulutusta. Kuopion koulutuksesta vastaisi Savon koulutuskuntayhtymä. Jos tarvetta löytyy niin varmasti muidenkion alueiden koulujen kanssa voidaan keskustelu käynnistää.

Jotta saisimme jonkinlaisen kuvan tarpeesta palkata tätä kautta uusia työntekijöitä tai jatkokouluttaa nykyisiä niin pyytäisin ystävällisesti kertomaan siitä meille vapaalla sähköpostilla ensi viikon aikana eli 7.3. mennessä.

Toivon, että kukin yritys voisi paneutua tähän huolella ja allekirjoittanut vastaa mielellään lisäkysymyksiin.

Parhain terveisin

Jouko Huju

Suomi