Finnboat

Hyvät jäsenet,

Tarkoituksemme on aina kuulla mahdollisimman tarkkaan jäsenkunnan ääntä ja sitä kautta osaltaan löytää sellaisia asiakokonaisuuksia, joiden hoitaminen on järkevämpää tehdä alan yhdessä kuin jokaisen erikseen.

Tällä kartoituksella haemme ajatuksia, ideoita, aloitteita ja sysäyksiä uusille alaamme eteenpäin vieville projektikokonaisuuksille.
Tieten tahtoen emme ole tehneet tästä rasti ruutuun tutkimusta. Kokemus osoittaa, että kun on liikaa valmiita vaihtoehtoja niin vastaaminen käy liian helposti ja kokonaisuutta ei ehkä ole mietitty riittävästi.

Pyydän, että kevään kiireissä otatte liitteen mukaan kotiin illalla ja vastauksena siihen lähetätte minulle sähköpostin sellaisista ajatuksista, pienistä projekteista tai suurista, joka mielestänne vaatisi lähempää tarkastelua alan kannalta.

Jotta ei aivan tyhjältä pöydältä lähdettäisi liikkeelle niin olemme oheen listanneet sellaisia asiakokonaisuuksia, joiden ympärillä tällä hetkellä töitä tehdään. Ne antavat teille kuvan tämänhetkisestä kokonaisuudesta.

Pyydän, että JOKAINEN JÄSEN ystävällisesti lähettää meille ainakin yhden asian tai idean, jonka eteenpäin viemistä sitten työryhmissä voidaan työstää.

Kokoamme nämä asiat mielellämme 1.5.2008 mennessä osoitteeseen jouko@finnboat.fi.

Parhain terveisin

Jouko Huju

Suomi