Finnboat

Hyvät jäsenet,

Finnboat ja kansainväliseen Aon Monia Oy ovat kehittäneet uuden, poikkeuksellisen kattavan ryhmävakuutuksen venealan kauppiaille ja telakoille. Näin laajaa kattavuutta ei mikään valmis paketti pysty tarjoamaan. Yli vuoden kestänyt kehitystyö on luonut paketin, jossa kattavuus ja hinta ovat juuri oikeassa suhteessa Finnboatin jäsenyrityksille. Tämän hankkeen myötä on tarkoitus parantaa alan toimintaedellytyksiä siirtämällä keskeiset riskit vakuutusyhtiöille.

Vakuutus ei tässä vaiheessa kata valmistavaa teollisuutta mutta heidän kohdallaan kehitystyö on myös jo käynnissä.

Ryhmävakuutus

Yksi Aon Monian toiminnan kolmesta osaamisalueista on ryhmävakuutukset, josta tässä venealan yhteisprojektissa on kyse. Ensimmäisenä tavoitteena on liittymällä yhteen saada ryhmäratkaisulla suurostajan edut.
Yleensä vain suurilla pörssiyrityksillä on ollut mahdollisuus ostaa asiantun-temusta ja edullisia vakuutuksia, Tapani Mäkelä toteaa. Pienyrityksillä ei yksinkertaisesti ole taloudellisia resursseja, sen paremmin kuin henkilöresurssejakaan kahlata läpi kaikki eri vaihtoehdot ja neuvotella niistä. Varsinkaan kun vakuutusyhtiöillä harvoin on kenttähenkilökuntaa, joka on erikoistunut venealan ongelmiin.
Tästä johtuen pienillä venealan yrityksillä saattaa olla niille sopimattomia vakuutuksia, jolloin niillä eivät kaikki riskit tule katettua.
Tavoitteena on ollut räätälöidä mahdollisimman yksinkertainen perusturvaratkaisu, joka huomioi venealan erikoispiirteet, Tapani Mäkelä kertoo. Saavutamme vahvemman neuvotteluaseman kun mahdollisimman moni liittyy yhtenäiseen ratkaisuun ja näin saamme kilpailukykyisen hinnan.
Koko hankkeen taustalla on kivijalkana pyrkimys yhdistää alan riskienhallinta. Tämä tarkoittaa sitä, että pitkällä jänteellä vahinkoja sattuu vähemmän ja kauppiaat ovat tietoisia siitä, missä vastuu alkaa ja missä se päättyy.

Tästä lähdetään

Venekauppiaiden vakuutusratkaisut eivät nykytilanteessa ole yhdenmukaisia, vaikka yrityksillä saattaa olla vakuutukset samassa yhtiössä. Veneliikeyrittäjällä on harvoin aikaa keskittyä vakuutusasioihinsa, vakuutusmäärien päivittämiseen tai saatikka sitten korvauksista kiistelyyn. Näissä tilanteissa vakuutuksen kattavuus määräytyy usein maksujen perusteella, eli valitaan halvin vaihtoehto vakuutusyhtiöiden tarjoamista standardituotteista.
Tapani Mäkelän kartoituksen mukaan vakuutusmäärät ovat yrityksissä selvästi ilmoitettua pienemmät, eli vallalla on alivakuutus ja joiltakin osin kauppiaan toiminnot saattavat olla kokonaan vakuuttamatta. Tällaisia oleellisia puuttuvia vakuutuksia koskevat esimerkiksi vastuuta, kuljetuksia ja toiminnan keskeytystä.
Tilanne on nykyään venekauppiaiden kannalta erityisen vaikea siksi, että myytävien veneiden koko ja sen myötä hinta on noussut hyvin korkeaksi, Tapani Mäkelä toteaa. Vahingon sattuessa korvaus saattaa olla yllättävän pieni ellei vakuutusmäärä ole ajan tasalla.

Finnboat-turva

Monia Oy tarjoaa venealan kauppiaille vakuutuspakettia, joka ensivaiheessa kattaa vapaaehtoiset vahinkovakuutukset. Se sisältää omaisuus- ja keskeytysvakuutuksen, kattaa kuljetukset ja sisältää toiminnan vastuuvakuutuksen kuin myös tuotevastuun ja oikeusturvan. Vakuutusyhtiöinä ovat Fennia ja Veritas, koska mistään yksittäisestä yhtiöstä ei saatu oikeahintaista, kaiken kattavaa vakuutusta.
Vakuutus ei sisällä tässä vaiheessa lakisääteisiä vakuutuksia tai henkilövakuu-tuksia, mutta niiden osalta kehitellään ensi vuonna samanlaista kattavaa ryhmävakuutusta.
Finnboat-turva on kattavampi ja turvallisempi vakuutusratkaisu veneliikkeille, jonka perusperiaatteena on yksinkertaisuus. Omaisuus- ja keskeytysturva ovat ensivastuuvakuutuksia. Omavastuu on yhtenäinen, 1000 euroa, eikä yrityksen rakennusten vakuutuksissa enää käytetä rakennusluokkia. Vakuutuspaketti sisältää myös riippuvuuskeskeytysturvan, joka kattaa sen riskin että veneliikkeen kauppa ja sen myötä tuloksenteko tyrehtyy jonkun toimittajaa kohdanneen vahingon takia. Vakuutusmaksu perustuu kaikkien pakettiin liittyvien yritysten vahinkomäärien kehitykseen, mikä tarkoittaa sitä että maksujen muutokset jäävät maltillisemmiksi.

Miten liittyä?

Vakuuttamisen hallinnointi tapahtuu Aon Monia Oy:n toimesta, joka siten tässä toimintamallissa sijoittuu asiantuntijatahona vakuutusyhtiöiden ja veneliikkeiden väliin. Aonin toimesta on tarkoitus aloittaa help desk -toiminto, josta yrityksen saavat neuvo-ja vakuutukseensa koskeviin asioihin.
Käytännössä liittyminen Finnboat-turvaan tapahtuu ottamalla yhteyttä meihin, Tapani Mäkelä täsmentää. Yritys täyttää lähettämämme valtakirjan ja kertoo nykyisen vakuutusyhtiönsä, josta tilaamme vakuutustiedot. Sen jälkeen teemme yritykselle yksinkertaisen hintavertailun nykyisen ja uuden turvan välillä ja lähetämme tarjouksen vakuutuspaketista. Tarvittaessa käymme myös tapauskohtaisesti läpi yrityksen vahinkoriskit.

Finnboat-turvassa on useita veneliikkeelle ja telakoille merkittäviä lisäetuja

Etuna ensivastuuvakuutus omaisuus- ja keskeytysvakuutuksessa

Ensivastuuvakuutus tarkoittaa vahingon määrän korvaamista aina vahingon suuruisena vakuutusmäärään asti. Normaalisti vakuutuskirjassa ilmoitetaan vakuutusmäärä, jonka pitää vastata omaisuuden todellista arvoa. Jos esimerkiksi vakuutusmäärä vakuutuskirjassa on veneille 200.000 euroa ja todellinen tilanne vahingon sattuessa on 400.000 euroa, maksetaan vakuutuskorvaus todellisen ja vakuutusmäärän suhteessa eli tässä tapauksessa vain 50 %, vaikka kyseessä olisi pieni vahinko!

Etuna edullinen keskeytysvakuutus

Keskeytysvakuutus kattaa veneliikkeen menetettyä keskeytyskatetta, jos esimerkiksi tulipalo keskeyttää toiminnan. Jos veneliike ei pysty myymään veneitä koko kesänä, korvataan keskeytyskatteen pienenemistä kuten kiinteitä kuluja.

Etuna kaupan tuotevastuu

Veneliike on vastuussa myymiensä tuotteiden aiheuttamista vahingoista. Kaupan vastuu rajoittuu tuotteisiin tekemiinsä muutoksiin. Kun valmistaja on EU-maasta, vastaa se suoraan kuluttajalle tuotteen aiheuttamista vahingoista. Jos valmistaja on EU:n ul-kopuolelta, on syytä ottaa erillinen tuotevastuuvakuutus.

Ota saman tien yhteyttä AON:n Tapani Mäkelään:

Aon Monia Oy
Tapani Mäkelä
Kylänvanhimmantie 29, FIN-00640 Helsinki, Finland
gsm +358 50 572 9230
tel +358 20 126 6344
fax +358 20 126 6342
e-mail tapani_makela@aon.fi

Suomi