Finnboat

Pyydämme kaikkia jäseniä ystävällisesti tarkistamaan tuote- ja yhteystietonsa Finnboatin kotisivuilla. Muutoksia on varmasti tullut niin veneiden malleihin, myyjiin kuin hintoihinkin.

Virheiden välttämiseksi pyydämme ilmoittamaan korjaukset ja muutokset kirjallisesti Katjalle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 30.4., joko sähköpostilla katja@finnboat.fi, faksilla (09) 696 21 611 tai kirjeellä. Liitteenä lomakkeet, joilla tietojen ilmoittaminen on selkeää ja helppoa.

Mikäli vene- tai moottorimalleja on paljon (esim. enemmän kuin 10), voitte halutessanne lähettää meille tiedoista myös valmiin listan, jos sellainen on olemassa. Merkitkää siihen ne kohdat ja tiedot, jotka vaativat korjausta tai on lisättävä Finnboatin sivuille. Tarkistakaa kuitenkin, että listastanne ilmenevät oheisissa lomakkeissa pakollisiksi mainitut tiedot.

Huom.
Suomalaisten veneiden tietojen antamisesta vastaavat venevalmistajat ja ulkomaisten puolestaan maahantuojat. Kauppiailta siis riittää maininta edustamistaan venemerkeistä. Mutta siinä tapauksessa, että kauppiaan edustamien merkkien valmistaja/maahantuoja ei ole Finnboatin jäsen, odotamme venetietoja jäsenkauppiaaltamme.

Suomi