Finnboat

Liitteenä muistio Veneteollisuusyhdistyksen viennin johtoryhmän kokouksesta, joka pidettiin 29.4. Tampereella. Kaikkien vientiä harjoittavien tai vientitoiminnan aloittamista harkitsevien vene- ja venetarvikevalmistajien kannattaa lukea muistio, sillä siinä käydään läpi ne lähitulevaisuuden vientiponnistelut, joihin Finnboat tulee keskittymään.

Suomi