Finnboat

Hyvät telakkayhdistyksen jäsenet,

Finnboat on yhdistyksen toimeksiannosta selvittänyt mahdollisuuksia teettää veneiden pesupaikoille mallipiirustukset. Käytyjen keskustelujen perusteella olemme saaneet asianmukaisen tarjouksen Pöyry Environment Oy:ltä.

Tarjous sisältää pesupaikan tyyppipiirustusten- ja työselityksen laatimisen siten, että niiden perusteella voidaan laatia lopulliset yrityskohtaiset suunnitelmat erilaisiin kohtesiin. Tarjoukseen kuuluu myös mallien hyväksyttämisneuvottelut viranomaisten kanssa.(siis mallipiirustusten).

Kokonaistarjouksen kustannukset arvioituina kuluineen ovat noin 20.000 euroa. Jos tämä summa jaetaan arviolta 30 kiinnostuneen telakkayrityksen kanssa ovat kustannukset n. 680 euroa per firma.

Käymme myös parhaillaan neuvotteluja TEKESin kanssa tämän projektin saamisesta edes jossakin muodossa VENE-ohjelmaan mukaan.

Jotta pääsemme nopeasti alkuun pyydän jakelussa mukana olevia vahvistamaan kiinnostuksensa projektiin ja samalla sitoutumisen kustannuksiin (brutto) 1.6.2008 mennessä allekirjoittaneen sähköpostiin.

Kiitos ja hyvää viikonalkua

Suomi