Finnboat

Hyvät jäsenet,

Alkuvuonna 2008 saimme valmiiksi yhteistyössä Muoviteollisuus ry:n ja Finanssialan Keskusliiton kanssa laajamittaisen tutkimuksen lujitemuovialan tuotannon paloriskeistä.

Tästä tutkimuksesta on nyt valmistunut todella tiivis mutta kaikille tarpeellinen taskuopas. 15 sivuun on koottu oleellinen tieto, jonka koko henkilökunnan (erityisesti teollisuus ja korjaamot) on hyvä osata ja tietää.

Opas sisältää seuraavat asiat:

1. Yleistä paloriskeistä
2. Ohjeita vaarojen välttämiseksi
3. Keskeiset ongelmat ja niiden välttäminen
4. Vaarallisten aineiden varastointi
5. Turvallisuus ja palontorjunta LM-tuotannossa
6. Ohjeita peroksidien käsittelyyn

Opasta on tilattavissa Lenalta (lena@finnboat.fi) hintaan 1 EUR (yksi) per kpl (sis alv).

Pieni asia mutta kannattaa hommata jokaiselle tuotannossa olevalle (ja miksei muillekin).

Parhain terveisin

Jouko Huju

Suomi