Finnboat

Tietojen antaminen kuukausittaiseen venetilastoon www.finnboat.fi/venetilasto on ollut joiltakin osin puutteellista, minkä vuoksi pien- ja moottorivenetilastointiin osallistuvia yrityksiä pyydetään tarkastamaan antamansa tiedot ja mahdollisesti täydentämään niitä tammi-kesäkuun 2008 osalta 31.7. mennessä. Alkuvuoden tilastopohjat on erikseen aktivoitu tätä täydennystä varten, joten toivomme, että puutteelliset tiedot korjataan mainittuun määräaikaan mennessä. Kiitos.

Lisätietoja saa tarvittaessa Katjalta (09) 696 21630 / katja@finnboat.fi tänään ja huomenna perjantaina.

Suomi