Finnboat

Aika: loka-marraskuu 2008
Paikka: Helsinki 21.10.2008 ja Pietari 24.11 – 25.11.2008

Viimeinen ilmoittautumispäivä on 14.10.2008

Lisätietoja ohjelmasta ja hinnoista, Janne Pennaselta(050 555 2983) sekä Elena Niiniseltä (09-6969 3467). Koulutukseen haetaan työ- ja elinkeinoministeriön kansainvälistymistukea, joka kanavoidaan yrityksille TEMin lopullisen tukipäätöksen jälkeen. Koulutukseen sovelletaan SVKK:n yleisiä toimitusehtoja, jotka löytyvät täältä.

VENÄJÄN MARKKINOISTA
Venäjän markkinat kasvavat vauhdilla – talouden kasvuvauhti on seitsemän prosenttia vuodessa ja investointien kasvu sitäkin suurempi, 30 prosenttia. Väestön ostovoiman kasvaessa erityisesti länsimaisten tuotteiden kysyntä kasvaa voimakkaasti ja tämä on avannut monille suomalaisyrityksille kokonaan uusia mahdollisuuksia läntisten markkinoiden ulkopuolella. Piileekö Venäjän markkinoissa potentiaali, jota sinunkin yrityksesi kannattaisi hyödyntää?

Venäjän markkinoita pidetään Suomessa vaikeina ja oloiltaan epävakaina. Totta onkin, että erityisesti Moskovan markkinat ovat erittäin kilpaillut, mutta alueilla kasvu on vasta pääsemässä vauhtiin ja monilla alueilla markkinaosuuksia ei ole vielä jaettu. Huolellisella etukäteissuunnittelulla Venäjän markkinat voivat tarjota yritykselle mahdollisuuksia, joita länsimaisilla markkinoilla ei ole enää mahdollista saavuttaa. Osallistu Suomalais-Venäläisen kauppakamarin järjestämään Valloita Venäjän markkinat-koulutusohjelmaan saadaksesi tietoa, mitä Venäjän markkinoilla olisi tarjottavana juuri sinun yrityksellesi!

KENELLE KOULUTUS ON TARKOITETTU
Koulutus on tarkoitettu ennen kaikkea Venäjän liiketoimintaa aloittaville sekä jo jonkin aikaa Venäjän-kauppaa harjoittaneille, mutta sopii myös kertaukseksi jo pidemmän aikaa Venäjän-kaupassa toimineille. Koulutus koostuu kahdesta koulutuspäivästä, joista toinen Pietarissa, fact finding-matkasta Pietariin sekä liiketoimintakonsultoinnista. Koulutuksesta ja konsultoinnista vastaavat Suomalais-Venäläisen kauppakamarin kokeneet asiantuntijat.

OHJELMA SISÄLTÄÄ SEURAAVAT OSIOT:
– peruskurssin, jolla käsitellään Venäjän liiketoimintaympäristöä sekä vientiä Venäjälle harkitsevan yrityksen kannalta olennaisia perusasioita
– jatkokurssin, jossa syvennetään toiminnan aloitukseen liittyviä Venäjä-spesifejä asioita, käsitellään erilaisia jakelukanavia sekä käydään läpi yrityksen perustamiseen liittyviä perusasioita
– fact finding-matkan Pietariin, jossa osallistujille tarjotaan mahdollisuus tavata potentiaalisia asiakkaita sekä verkottua venäläisten toimijoiden kanssa
– kahden tunnin konsultoinnin, jossa käsitellään yrityksen Venäjän-liiketoimintoihin liittyviä asioita

Ohjelman hintaan sisältyy myös Venäjän liiketoiminnan perusopas -kirja.
Alkeiskurssi järjestetään Helsingissä, jatkokurssi ja markkinointimatka järjestetään yhtenä kahden päivän kokonaisuutena Pietarissa.

OHJELMA
1. päivä Helsingissä tiistai 21.10.2008

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Venäjän markkinoiden erityispiirteitä/kansainvälistymisneuvoja Erja Laakso, SVKK

 • Venäjä markkinakohteena
 • menekinedistäminen
 • markkinatutkimukset
 • markkinointiviestintä
 • myynti
 • asiakaspalvelu

12.00 Lounas

13.00 Viennin aloittaminen Venäjälle/kansainvälistymisneuvoja Erja Laakso, SVKK

 • Venäjän markkinoiden riskit ja hyödyt
 • Venäjän markkinoiden erot länsimaisiin markkinoihin
 • viennin eri muodot ja jakelun organisointi
 • tuotteen menekkimahdollisuuksien kartoittaminen
 • kommunikointi venäläisten kanssa
 • tullimuodollisuudet
 • muita huomioon otettavia seikkoja vientiä aloitettaessa

16.00 Tilaisuus päättyy

2. päivä Pietarissa maanantai 24.11.2008

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
9.00 Toiminnan aloitus Venäjällä/kansainvälistymisneuvoja Erja Laakso, SVKK

 • Pietari ja Luoteis-Venäjä markkina-alueina
 • koko, liikenne, demografia, talous, ulkomaankauppa
 • yritysprofiilit, työllisyystilanne, palkkajakaumat
 • toimialoittaiset profiilit, kehitystrendit
 • markkinakartoitus toiminnan aloituksen perustana
 • asiakkaiden ja kontaktien hankintamenetelmät
 • agentti/jakelija/maahantuoja/vähittäisketjut jakeluteinä

11.00 Lounas

11.45 Koulutus jatkuu

 • kumppaneiden valintakriteerit
 • kumppaneiden taustatutkimukset

13.00 Iltapäiväkahvi

13.15 Etabloitumiseen Venäjälle liittyviä kysymyksiä
Yrityksen perustaminen Venäjälle

 • yhtiömuodot
 • yrityksen perustaminen ja tarvittavat asiakirjat
 • yksin omistettu vai yhteisyritys?
 • seikkoja, joihin erityisesti tulee kiinnittää huomiota

15.30 Valmistautuminen seuraavaan päivään ja tilaisuuden lopetus

3. päivä Pietarissa tiistai 25.11.2008

Päivä on varattu yritystapaamisille ja -käynneille. Yritykset on valittu ennakolta ja tapaamiset sovittu joko hotellin, SVKK:n tiloihin tai yrityksiin.

Konsultointi
Matkan jälkeen ohjelmaan osallistuville yrityksille tarjotaan kahden tunnin konsultointi, jossa käsitellään sekä vientiin että etabloitumiseen liittyviä yrityskohtaisia kysymyksiä, yritystapaamisten tuloksia ja niistä aiheutuvia jatkotoimenpiteitä tai tulevaisuuden koulutus- ja konsultointitarpeita. Konsultoinnista vastaavat Suomalais-Venäläisen kauppakamarin kokeneet asiantuntijat ja konsultit määräytyvät yrityksen konsultointitarpeiden mukaisesti. Konsultointiin osallistuvista henkilöistä voi kukin yritys päättää omien tarpeidensa mukaan. Matka- ja majoituskulut pääkaupunkiseudun ulkopuolelle veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Suomi