Finnboat

Liitteessä tiedoksi tullitilasto Suomen veneviennistä ajalta tammikuu-kesäkuu 2008.

Suomi