Finnboat

Ohessa tietoa vesikulkuneuvojen rekisteröinneistä ajalta 10-12/2007 ja 1-8/2008. Tulevaisuudessa lähetämme rekisteröintitilaston jäsenkunnalle kuukausittain. Vertailulukuja saamme marraskuussa 2008, kun nykyinen järjestelmä on ollut käytössä vuoden.

Yhteenveto perustuu maistraattien ylläpitämistä venerekistereistä saatuihin tietoihin eikä Finnboat vastaa niiden paikkansa pitävyydestä.

Suomi