Finnboat

Hyvät jäsenet,

Vaasan yliopisto toteuttaa Tekesin rahoittamaa venealan tutkimusta. Tutkimuksella haetaan selvyyttä alan oleellisimpiin kehityskohteisiin. Osallistumalla tutkimukseen voitte tuoda mielipiteenne esille ja vaikuttaa alan kehittämiseen sekä tulevien Tekesin rahoitusten kohdistumiseen. Koska tutkimukseen vastaajia on rajallinen määrä ja venealalle kaivataan nopeitakin muutoksia, yhdenkin yrityksen mielipide voi nyt vaikuttaa erittäin paljon.

Tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita lähinnä siitä miten teidän yrityksessänne toimitaan, miten alalla mielestänne voitaisiin toimia ja millaisia ajatuksia teillä on alan tulevaisuuden suhteen. Tutkimus ei paneudu teknisiin yksityiskohtiin eikä vaaranna liikesalaisuuksia.

Venealan yrityksiä tullaan lähestymään joko haastattelupyynnöllä tai kyselylomakkeella lähikuukausien aikana.

Yhteyshenkilönä toimii

Tero Vuorinen
projektipäällikkö
Vaasan yliopisto

040-536 7179
tero.vuorinen@uwasa.fi

Toivon, että voisitte tarvittaessa ottaa hänet vastaan mahdollisen haastattelun tekoon.

Parhain terveisin

Jouko Huju

Suomi