Finnboat

Ilmoittautumiset mahdollisimman pian

Taas on veneilykesä mennyt ja on aika kokoontua veneparlamentin merkeissä. Perinteiseen tapaan syyskokouspäivä toteutetaan tilaisuutena, jolloin kaikilla on virallisten asioiden lisäksi mahdollisuus myös hetkisen rentoutua kollegojen seurassa, keskustella yhteisistä asioista ja pitää hauskaa. Tänä syksynä suuntaamme Turkuun. Päivän kokoukset pidetään kylpylähotelli Holiday Club Karibiassa. Ohjelman löydät kirjeen lopusta.

Veneparlamentti aloitetaan perjantaina kunkin yhdistyksen omalla ohjelmalla aamupäivällä ja aamupäivän päätteeksi nautitaan yhteinen lounas hotellin ravintolassa.

Iltapäivällä jatketaan kaikille yhteisellä ohjelmalla hotellin auditoriossa. Aloitamme Venealan Osatoimittajien ja Finnboatin yhteistyökumppanien pienimuotoisella tuote-esittelyllä, jolloin yrityksillä on hyvää aikaa tutustua tuotteisiin ja keskustella kollegojen kanssa. Tuote-esittelyä varten on varattava kullekin osallistuvalle yritykselle esittelypöytä, joten ennakkoilmoittautuminen esittelyyn on välttämätön. Teemme myös osallistuvista yrityksistä tuotteineen listan jaettavaksi kaikille osallistujille. Tuote-esittelyyn ilmoittaudutaan mahdollisimman pian internetissä Finnboatin kotisivun kautta osoitteessa www.finnboat.fi kohdasta ”Ilmoittautumiset”. Pääset sivulle myös suoraan tästä.

Kokouspäivää jatketaan edelleen Finnboatin sisäisillä asioilla käyden läpi menneen kauden tapahtumia ja katsoen, mitä tulevia tapahtumia on suunnitteilla. Tämän jälkeen on liiton virallinen syyskokous. Iltapäivän päätteeksi siirrymme linja-autoilla Kaarinaan tutustumaan Wallas-Marin Oy:n toimitiloihin, jonne toimitusjohtaja Samuli Hellemaa on meidät ystävällisesti kutsunut. Alustavissa suunnitelmissa ollutta vierailua Aker Yardsin Turun telakalle ei valitettavasti voitu toteuttaa.

Veneparlamentin päätteeksi siirrymme illalla bussikuljetuksella Turun Linnaan viettämään Keskiaikaisia Väen Pitoja linnan Kuningattarensalissa. Väen Pidot on kurkistus linnanrahvaan juhlapöytään vuoden 1558 vaiheilla; ”pöydässä on herkkuja ylen määrin eikä juomien tarjoilussa sovi kitsastella”. Pitojen tunnelmaa nostattavat hyväntuulinen vouti ja trubaduuri, jotka tarinoivat linnan historiasta mm. juomalauluin. Paluu hotelliin linja-autoilla joskus puolen yön aikoihin.

Syyskokouspäiville ilmoittaudutaan niin ikään Finnboatin kotisivun kautta osoitteessa www.finnboat.fi kohdasta ”Ilmoittautumiset” mahdollisimman pian. Pyydämme merkitsemään lomakkeeseen kuhunkin kohtaan henkilömäärän. Finnboat laskuttaa ateriat (sis. ruokajuomat) ja majoitukset tapahtuman jälkeen.

Tapaamisiin Turussa!

Jouko Huju
Lena Mickelsson-Ouru
Katja Simola

HÖSTMÖTESDAGEN OCH BÅTPARLAMENTET I ÅBO 28.11.2008

Igen har en båtsommar passerat och det är aktuellt att samlas i båtparlamentets tecken. På traditionellt vis förverkligas höstmötesdagen som ett evenemang, under vilket alla deltagare har utöver de officiella ärenden även tid till lite avkoppling tillsammans med kolleger, diskutera gemensamma ärenden och ha det trevligt. I höst styr vi kosan mot Åbo. Dagens möten hålls i spahotellet Holiday Club Karibia. Program finns i slutet av det här brevet.

Båtparlamentet inleds fredagen förmiddag med de enskilda föreningarnas egna programpunkter. Som avslutning på förmiddagen avnjuter vi en gemensam lunch i hotellets restaurang.

Under eftermiddagen fortsätter vi med gemensamt program i auditoriet. Vi börjar med Båtbranschens Komponentleverantörers och Finnboats samarbetspartners småskaliga produktpresentation, under vilken företagen har god tid att bekanta sig med produkterna och diskutera med kollegerna. För produktpresentationen måste vi reservera varje deltagande företag ett utställningsbord, det är därför nödvändigt att förhandsanmäla sig till presentationen. Vi gör också en förteckning över deltagande företag inklusive deras produkter, för utdelning åt alla deltagare. Till produktpresentationen anmäler man sig snarst på Finnboats hemsida www.finnboat.fi under rubriken ”Anmälningar”.

Mötesdagen fortsätter med Finnboats interna ärenden, då man går igenom den gångna säsongens händelser och ser, vad som finns planerat för fortsättningen. Efter infoärendena står förbundets stadgeenliga vårmöte i turen. Som avslutning på eftermiddagen förflyttar vi oss med buss till St. Karins för att bekanta oss med Wallas-Marin Oy:s verksamhetsutrymmen, på vänlig inbjudan av verkställande direktör Samuli Hellemaa. Besöket på Akers Yards Åbovarv, som fanns i de ursprungliga planerna, kunde tyvärr inte förverkligas.

Som avslutning på båtparlamentet förflyttar vi oss med busstransport till Åbo Slott för att uppleva en Medeltida Allmogemiddag i Drottningssalen. Allmogemiddagen är en titt i slottspersonalens festbord ungefär år 1558; ”med ett överflöd av läckerheter på bordet och rikligt med drycker”. För feststämningen svarar en gemytlig fogde och trubadur, som beskriver slottets historia bl.a. i dryckesvisor. Retur med buss till hotellet någon gång vid midnatt.

Anmäl dig till höstmötesdagen snarast på www.finnboat.fi under rubriken ”Anmälningar”. Vi ber er anteckna personantal vid alla punkter. Finnboat fakturerar måltiderna (inkl. måltidsdrycker) och inkvarteringen efter evenemanget.

Vi ses i Åbo!

Jouko Huju
Lena Mickelsson-Ouru
Katja Simola

Suomi