Finnboat

Ohessa tietoa vesikulkuneuvojen ensirekisteröinneistä ajalta 1-10/2008. Yhteenveto perustuu maistraattien ylläpitämistä venerekistereistä saatuihin tietoihin eikä Finnboat vastaa niiden paikkansa pitävyydestä.

Suomi