Finnboat

Uutiskirjeen sisältö:

1 Vuosiseminaari 12.2.2009 Helsingissä. Ilmoittaudu nyt mukaan!!
2 Toinen tutkimusorganisaatioille suunnattu hakukierros käynnistynyt. Deadline 6.2.
3 Vene-ohjelma Helsingin kansainvälisillä venemessuilla 6. – 15.2.2009, Osasto 6d2
4 Venetekniikkapäivä Tampereella 26.11. Tärkeitä muutoksia venealan standardeissa
5 Uusia projektipäätöksiä
6 Pohjanmaan alueseminaarin 11. – 12.12. Panokset on suunnattava kehittämiseen

1 Vene-ohjelman vuosiseminaari 12.2.2009 Helsingissä

Vene-ohjelman vuosiseminaari pidetään torstaina 12.2.2009 Helsingin Messukeskuksessa Vene 09 Båt-messujen yhteydessä.

Aika: 12.2. klo 9.00 – 17.00, rekisteröinti alkaa klo 8.30
Paikka: Helsingin Messukeskus, kokoustila 101cd, Kongressisiiven sisäänkäynti (ei edellytä messusisäänpääsymaksua), Messuaukio 1, 00520 Helsinki
Ilmoittaudu mukaan 1.2. mennessä ohjelman sivustolla www.tekes.fi/vene

Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista!
Seminaari ei sisällä sisäänkäyntiä Helsingin Vene 09 Båt -messuille.

Ohjelma: (ohjelmaa päivitetään tammikuun aikana)
9.00 kahvit
9.30 Vene-ohjelman ensimmäisen vuoden aikaansaannokset ,
ohjelman päällikkö Matti Evola/Vesa Kojola, Tekes
10.00 Suunnittelun ja valmistuksen uudet trendit
esiintyjä varmistetaan myöhemmin
11.00 Uudet tutkimusaiheet ja yritysprojektit ,
ohjelman koordinaattori Markku Hentinen, VTT
11.30 Koko toimialan uudet haasteet ,
toimitusjohtaja Jouko Huju, Venealan Keskusliitto Finnboat ry
12.00 Lounas
13.00 Tutkimushankkeiden ensimmäiset tulokset
14.00 kahvit
14.30 Tutkimushankkeiden ensimmäiset tulokset jatkuu
17.00 vuosiseminaari päättyy

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Vene-ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista, hankkeista ja verkottumaan alan muiden organisaatioiden kanssa!

Tekes – VTT- Venealan Keskusliitto Finnboat ry

2 Toinen tutkimusorganisaatioille suunnattu hakukierros käynnistynyt
Deadline 6.2.

Veneohjelman julkisen tutkimuksen projektien toinen hakukierros on käynnistynyt. Haku koskee tutkimusorganisaatioita. Tekes pyytää toimittamaan haun painopistealueisiin sopivat hakemukset 6.2.2009 klo 16.00 mennessä.
Yritykset voivat hakea tutkimus ja kehitysprojekteillaan ohjelmaan jatkuvasti.

Haun painopistealueet:
Tutkimusorganisaatioiden hankkeiden tulee tässä haussa kohdistua pääsääntöisesti seuraaviin teemoihin:

VISIONÄÄRISET KILPAILUTEKIJÄT VENEALALLA
Tulevaisuuden visio veneilyn ja sen palveluiden tarpeista.
Muotoilun ja uuden teknologian mahdollisuudet.
Ympäristömyötäiset innovaatiot ja toimintatavat.

UUSIEN MARKKINAALUEIDEN
HAASTEET
Asiakas ja markkinatiedonkokoaminen ja hyödyntäminen.
Markkinaaluelähtöinen muotoilu ja tuotekehitys.
Logistiikkamallit.

LAADUKAS TUOTANTOJA
PALVELUKETJU
Suunnittelun, tuotannon, jakelun ja huollon uudet järjestelyt ja liiketoimintamallit.
Laadunvalvonta tuotannossa, komponenteissa ja asennuksissa.

VENEIDEN ENERGIAJÄRJESTELMÄT
Niukkojen energiaresurssien hallinta ja eri järjestelmien integrointi.
Hybridijärjestelmät propulsioon, sähkönkulutukseen ja energiantuottoon.
Uudet sähköntuottotavat, polttoaineet ja akkujärjestelmät.

UUSIEN MATERIAALIEN JA VALMISTUSTEKNIIKOIDEN KÄYTÖN OPTIMOINTI
Materiaaliteknisen osaamisen lisääminen ja uusien materiaalien käyttöönottoa estävien pullonkaulojen ratkaiseminen.
Materiaalien ja valmistuksen ympäristömyönteisyys.

UUDET RUNKOMUODOT
Nopeiden veneiden kulkuvastuksen pienentäminen ja energiataloudellisuuden parantaminen.

Myös muita aiheita voidaan esittää, mikäli näillä on vahva yrityssitoutuminen ja venealaa eteenpäin vievä aihepiiri.

Haettavien projektien kesto on enintään vuoden 2011 loppuun. Tekes on varautunut
rahoittamaan tutkimuslaitoksien projekteja 1,0 miljoonalla eurolla ja ammattikorkeakoulujen projekteja tutkimushankkeita 0,5 miljoonalla eurolla vuonna 2009.

Edellisen lisäksi myös EAKRrahoitusta (Euroopan aluekehitysrahasto) voidaan kohdentaa erityisesti soveltavaan tutkimukseen niissä maakunnissa, joissa sitä on käytettävissä.

Hakuprosessi
Normaalien Tekesin hankearviointikriteerien lisäksi tutkimushaun hankkeiden arvioinnissa sovelletaan seuraavia ohjelmakohtaisia kriteerejä:

Tutkimusprojektien valinnassa edellytetään
1) kansainvälistä yhteistyötä joko itse projektissa
tai kansainvälisyyden osoittamista tutkimusryhmän kansainvälisen projektisalkun avulla, tai vaihtoehtoisesti
2) vahvaa kotimaista yhteistyötä vähintään kahden tutkimuslaitoksen välillä.

Yritysten sitoutuminen tutkimusprojekteihin, uudet oivallukset ja parannukset
perusteknologioihin ovat keskeisiä kriteereitä.

Hankkeilta edellytetään vähintään 5 %:n yritysrahoitusosuutta. Tekesin tuki hankkeille on enintään 60 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Etusijalla ovat sellaiset projektit, joissa on selkeä yrityssitoutuminen.

Hankkeilta edellytetään selkeää suunnitelmaa tulosten hyödyntämisestä yritysten
liiketoiminnan kehittämisessä joko lyhyellä tai pitkällä tähtäimellä.

Rahoituspäätökset tehdään huhtikuun kuluessa.

Hakemukset
Tutkimushankkeiden hakemukset tulee toimittaa Tekesiin 6.2.2008 klo 16:00 mennessä sähköisellä hakemuslomakkeella http://www.tekes.fi/(valikko vasemmalla, kohta Hakemuslomakkeet)

Yritysrahoitusosuutta voidaan täydentää 20.3. asti , ellei rahoitusta ole saatu varmistettua 6.2. mennessä. Täydennystarpeesta tulee keskustella Tekesin edustajan kanssa.

Lisätietoja
Matti Evola
Ohjelmapäällikkö
Tekes
Puh. 050 557 7835
matti.evola(at)tekes.fi

Markku Hentinen
Ohjelman koordinaattori
VTT
Puh. 040 552 6212
markku.hentinen(at)vtt.fi

3 Vene-ohjelma Helsingin kansainvälisillä Vene 09 Båt -venemessuilla, osasto 6d2

Vene-ohjelmalla on oma osasto: 6d2 Helsingin kansainvälisillä Vene 09 Båt -venemessuilla 6. – 15.2.2009. Messuosastolla esittäytyy Vene-ohjelman ja sen tutkimushankkeiden lisäksi myös Meriklusteriohjelma. Tavataan messuilla!

4 Venetekniikkapäivä Tampereella 26.11.Tärkeitä muutoksia venealan standardeissa

Tampereella järjestettiin marraskuun lopulla venetekniikkapäivä, joka koostui Finnboatin kansallisen teknisen komitean (KTK) laajennetusta kokouksesta sekä venealan ajankohtaisten standardimuutosten läpikäymisestä. Jälkimmäisiin liittyen oli esillä mm. seuraavaa:

Standardin ISO 21487:2006 (Permanently installed petrol and diesel fuel tanks) kohdassa 7.2.4 on havaittu virhe. Tankin testauspaineen vaihteluväli on englanninkielisessä tekstissä ”0 kPa to 2 kPa to 0 kPa”, kun oikea arvo on ”0 kPa to 20 kPa to 0 kPa”. Ranskankielisessä tekstissä arvot ovat oikein.

Standardin oli ISO 9094-1 (Fire protection) hätäuloskäyntivaatimukset eivät toteudu eräissä (purje)venemalleissa. Tällöin ei ko. standardiin voida viitata, vaan vaatimustenmukaisuus täytyy osoittaa muulla tavoin.

Laitakuormakoetta standardissa ISO 12217 ollaan uudistamassa. Kallistuspaino tulee nousemaan 85 kg:aan. Tämä saattaa pudottaa veneen henkilölukuja tai vaatia varoitustarran kiikkeryydestä.

5 Uusia projektipäätöksiä

Tutkimusprojekti:
API ja RTM veneteollisuudessa – tuotantotehokkuuden, pinnan laadun ja rakenteiden kehittäminen
Organisaatio: Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä, YTI tutkimuskeskus, Materiaaliteknologian toimiala
Yhteyshenkilö: Martti Kemppinen, martti.kemppinen@mikkeliamk.fi

6 Pohjanmaan alueseminaarin 11. – 12.12. Panokset on suunnattava kehittämiseen!

Seminaarin pääviestiksi muotoutui: Panokset alalla on nyt suunnattava kehittämiseen tässä haastavassa markkinatilanteessa. Vene-ohjelma tarjoaa hyvät verkostot ja rahoitusapua venealan kehityshankkeille.

Pohjanmaan alueseminaari pidettiin 11. – 12.12. Pietarsaaren Ammattioppilaitos Optimassa, jonne kokoontui runsaat 60 venealan ammattilaista ja Optiman 30 venelinjan opiskelijaa. Päivän aikana käytiin läpi Vene-ohjelman tavoitteet, miten mukaan ohjelmaan, rahoitus, rahoituspäätöksen saaneet hankkeet, ohjelman näkymät 2009 ja tehtiin ryhmätöitä.

Vuodelle 2009 ohjelman kokonaisbudjetti on 7,4 miljoonaa euroa. Yrityshankkeisiin budjetoitu Tekesin avustusmäärä vuonna 2009 on 2 miljoonaan euroa, mikä on kaksinkertainen verrattuna vuoteen 2008.

Venealan markkinatilanteessa riittää nyt erityisesti haasteita. Ala on suhdanneherkkää. Finnboatin toimitusjohtaja Jouko Huju totesi, että markkinat muotoutuvat uudelleen 3 vuoden aikana. Lisäksi hän totesi, että valtion suuntaamia tukirahoja kannattaa nyt käyttää ja toimintaympäristön kehittäminen on tärkeää!

Vuoden 2009 alusta aloittanut Vene-ohjelman uusi ohjelmapäällikkö Matti Evola painotti, että nyt on suunnattava panokset suunnitteluun ja kehittämishankkeisiin! Ohjelmaan tarvitaan mukaan lisää varsinkin yrityshankkeita.
Vene-ohjelma tarjoaa nyt hyvät verkostot ja rahoitusapua venealan kehityshankkeille. Mukaan kehittämään pääsee pienellä oman rahoituksen osuudella. Yritykset voivat hakea omilla tutkimus- ja kehitysprojekteillaan jatkuvasti. Parhaillaan on käynnissä myös 2. tutkimusorganisaatioille suunnattu haku, jossa yritysten sitoutuminen tutkimusprojekteihin, uudet oivallukset ja parannukset perusteknologioihin ovat keskeisiä kriteereitä. Hausta lisää tämän uutiskirjeen alussa kohdassa 2.

Ryhmätöissä pureuduttiin seuraaviin teemoihin:
– huoltopalvelut ja laatu,
– materiaalit ja valmistustekniikat
– uudet tuoteideat

Seminaariesitykset ohjelman sivustolla

Rohkeasti nyt hakemaan mukaan Vene-ohjelmaan!

Terveisin
Vene-ohjelman koordinaattori
Markku Hentinen
mailto:markku.hentinen@vtt.fi
Puh. 040 552 6212

Suomi