Finnboat

Finnboat ja Aon Monia Oy ovat yhteistyössä rakentaneet Finnboat-jäsenyrityksille vakuutusratkaisun, joka tarjoaa suurostajan edut, nykyistä kattavamman vakuutusturvan järkevään hintaan.

Finnboat-vakuutusratkaisun pohjaksi kartoitettiin veneliikkeiden tyypilliset riskit.
Osana Finnboatin ja Aon Monian välistä yhteistyötä Monia tarjoaa palvelua, jossa jäsenyrityksen vakuutusturva tarkastetaan:

· Tarkistuksessa käydään läpi asiakkaan vakuutusturva ja verrataan sitä veneliikkeiden tyypillisiin riskeihin
· Selvitetään vakuutusmäärien oikeellisuus
· Tehdään suositus nykyisen vakuutusturvan täydentämisestä
· Tehdään laskelma Finnboat-vakuutusratkaisusta

Lopputulokset asiakkaalle
· Asiakas saa selkeän yhteenvedon nykyisistä vakuutuksista
· Suositukset vakuutusturvan täydentämisestä
· Kilpailukykyinen tarjous Finnboat-vakuutusratkaisusta

Kuinka vakuutusturva tarkastuksen saa?
Lähetä kopiot nykyisistä vakuutuskirjoista osoitteella:

Aon Monia Oy
PL 1
00640 Helsinki

Lisätietoja vakutuusturvan tarkastuksesta antaa Ari-Matti Toivonen
ari-matti_toivonen@aon.fi , gsm 0500 641 512

Vakuutusturvan tarkastus on maksuton Finnboat-jäsenyritykselle!

Suomi