Finnboat

Työterveyslaitos järjestää venevalmistajille sekä rakennusalalla ja metallialalla toimiville suunnattua koulutusta, jonka aiheena on ”Turvallinen epoksityö, isosyanaattityö ja akrylaattityö”. Koulutuksessa käsitellään muovimateriaalien terveyshaittoja ja niiden ehkäisemistä sekä riskien arviointia ja hallintaa. Aihe on varsin tärkeä työsuojelun kannalta, joten osallistuminen on varmasti hyödyllistä.

Koulutukset järjestetään seuraavasti:
Helsinki 5.3.2010
Turku 16.4.2010
Oulu 3.9.2010.

Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.ttl.fi/koulutus kohdasta ”koulutuskalenteri”. Ohjelman sisältö ja muut lisätiedot löytyvät alla olevasta liitteestä.

Suomi