Finnboat

Vene-ohjelman vuosiseminaari 18.2.2010 Helsingissä. Ilmoittaudu mukaan!

Tule kuulemaan ja keskustelemaan Vene-ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista, hankkeista ja verkottumaan alan muiden organisaatioiden kanssa ohjelman vuosiseminaariin!

Aika: 18.2. klo 9.00 – 16.00, rekisteröinti alkaa klo 8.30

Paikka: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Auditorio, Ratapihantie 13, Pasila, 00520 Helsinki
Rakennus sijaitsee Helsingin Messukeskuksen välittömässä läheisyydessä, kartta

Ilmoittautuminen: Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista!

Jos et ole jo mukana voit ilmoittautua ohjelman sivuilla:
http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/Veneteollisuus/fi/system/tapahtuma.html?id=2630&nav=Tapahtuma

Ohjelma
Tilaisuus pidetään suomeksi

8.30 Kahvi ja ilmoittautuminen

9.00 Avaus
ohjelmapäällikkö Matti Evola, Tekes

9. 20 Vene-ohjelman toisen vuoden tapahtumat ja aikaansaannokset
ohjelman koordinaattori Markku Hentinen, VTT

9.30 Palvelukonseptin kehittämisesimerkki
toimitusjohtaja Kim Örthén, Marine Center Finland Oy

9.50 Tutkimustuloksia pidemmälle ehtineistä (vuonna 2008 käynnistyneistä) tutkimushankkeista

12.15 Lounas

13.00 Venealan näkymät
toimitusjohtaja Jouko Huju, Venealan Keskusliitto Finnboat ry

13.20 Avoimen innovaation konsepti veneprojekteissa
toimitusjohtaja Marjo Keiramo, Baltic Yachts

14.00 Kahvi

14.20 Tuoreiden (vuonna 2009 käynnistyneiden) tutkimushankkeiden esittely ja välitulokset

15.45 Miten tästä eteenpäin?
ohjelmapäällikkö Matti Evola, Tekes

16.00 Päätös

Tervetuloa mukaan seminaariin!
Tekes – VTT- Venealan Keskusliitto Finnboat ry

Lisätietoja ja terveisin

Vene-ohjelman koordinaattori
Markku Hentinen
mailto:markku.hentinen@vtt.fi
Puh. 040 552 6212

Årsseminarium för Tekes Båt-programmet 18.2.2010 i Helsingfors. Anmäl dig nu!

Kom, lyssna och diskutera de möjligheter och projekt som Båt-programmet erbjuder, nätverka med andra organisationer i branschen!

Tid: 18.2. kl. 9.00-16.00, registreringen börjar kl. 8.30

Plats: Haaga-Helia yrkeshögskola, Bangårdsvägen 13, Böle, 00520 Helsingfors, karta
Byggnaden är belägen i omedelbar närhet av Helsingfors Mässcentrum

Evenemanget är kostnadsfritt, men förutsätter en anmälan!
Anmäl dig på programmets webbsidor http://akseli.tekes.fi/opencms/opencms/OhjelmaPortaali/ohjelmat/Veneteollisuus/sv/system/tapahtuma.html?id=2631&nav=Tillst%E4llningen

Program
Evenemanget hålls på finska

8:30 Kaffe och anmälan

9:00 Öppning
programchef Matti Evola, Tekes

9:20 Evenemang och resultat under Båt-programmets andra år
programmets koordinator Markku Hentinen, VTT

9:30 Exempel på utveckling av tjänstekoncept
verkställande direktör Kim Örthén, Marine Center Finland Oy

9:40 Forskningsresultat från forskningsprojekt som har avancerat längre (påbörjade 2008)

12:00 Lunch

13:00 Båtbranschens utsikter
verkställande direktör Jouko Huju, Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

13:20 Nya kunskapsbehov och konceptet öppen innovation
verkställande direktör Marjo Keiramo, Baltic Yachts

13:40 Kaffe

14:20 Presentation av och resultat från färskare forskningsprojekt (påbörjade 2009)

15:45 Hur går vi vidare?
programchef Matti Evola, Tekes

16:00 Avslutning

Välkommen att delta i seminariet!
Tekes – VTT- Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf

Båt-programmets koordinator
Markku Hentinen
mailto:markku.hentinen@vtt.fi
040 552 6212

Suomi