Finnboat

Hyvät jäsenet,

Olemme pienessä työryhmässä pohtineet oikeita tapoja tiedottaa teitä ja samalla kehittää sähköisen markkinoinnin erilaisia keinoja. Tarkoituksena on aloittaa prosessi,jonka seurauksena jäsenkunta pystyy paremmin suunnittelemaan, toteuttamaan ja seuraamaan sähköisen markkinoinnin ja viestinnän osa-alueita ja työkaluja.

Näistä esimerkkeinä mainittakoon:

– viraalimarkkinointi sähköpostin kautta
– Internetin eri olomuodot sisältäen mm. on-line kaupat ja web-seminaarit
– sosiaalisen media hyödyntäminen (mm. Facebook, Twitter ja YouTube)

Jotta saisimme kuvan siitä mitä tällä hetkellä tehdään tai mitä ajatuksia tai toiveita jäsenkunnalle on niin pyytäisin vapaamuotoista kommentointia aiheesta. Tämä palaute voisi sisältää nykytilan lyhyen kuvauksen ja mielenkiinnon osoituksen johonkin osa-alueeseen.

Tämän jälkeen lähdemme työryhmässä miettimään aihetta syvemmin.

Pyydän kohteliaimmin ajatuksianne 15.4.2010 mennessä sähköpostiini jouko@finnboat.fi.

Kiitos ja terveisin

Jouko Huju

Suomi