Finnboat

HYVÄ VENEENRAKENTAJA,

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun veneteknologian koulutusohjelma (eli veneinsinöörikoulutus) on käynnistämässä venedokumentointi kuntoon -projektia, joka on ensimmäinen vaihe venealan palvelukeskusta ja johon oppilaitos toivoo yrityksiä mukaan.

Tavoitteena on
· Tekes (EAKR)-rahoitteinen 3-vuotinen projekti, jossa Kymenlaakson ammattikorkeakoulu kehittää yhdessä yritysten kanssa CE-merkittävien veneiden dokumentointijärjestelmän.
· saattaa valmistuksessa olevien veneiden dokumentointi kuntoon
· uusien venemallien nopea dokumentointi ja CE-merkintä
· että veneenrakentaja voi keskittyä veneiden rakentamiseen

Kymenlaakson ammattikorkeakoulun tehtävänä tässä projektissa on
· kehittää venevalmistajalle edullinen menetelmämalli ja järjestelmä teknisten (sähköisten) asiakirjojen tekemiseen, revisiointiin ja säilyttämiseen
· rakentaa ympäristö, jossa pienveneiden (LH< 6 m) kellutuskokeet voidaan suorittaa
· mitata ja mallintaa olevia ja uusia veneitä ja tehdä LH>6 m veneiden kellutuskokeita hydrostatiikkaohjelmistolla
· mitoittaa (tarkistaa) veneiden rakenteita ISO standardien mukaisesti
· kasata venemallin dokumentointimappi CE-merkintää varten (tarvitaan, vaikka ilmoitettu laitos olisikin mukana)

Yrityksen tehtävänä on
· ehdottaa omia venemallejaan dokumentoitavaksi
· osallistua dokumentointijärjestelmän kehittämiseen
· osallistua omalla panoksella myös kustannuksiin

Mitä yritys saa?
· yhden venemallinsa dokumentoinnin kuntoon /vuosi
· projektissa kehitettävän dokumentointijärjestelmän käyttöönsä

Ja mitä se osallistuminen tähän projektiin maksaa?
· vuosittain 500 EUR + 0,5 * mLLC , missä mLLC on dokumentoitavan venemallin massa (kg)
Huom! hintaa on tarkistettu ensimmäiseen projektikyselyyn nähden

Miksi me teemme tämän?
· haluamme Suomen veneteollisuuden selviävän kansainvälisessä kilpailussa
· haluamme verkostoitua venealan yritysten kanssa
· haluamme opiskelijoillemme oikeita projektitöitä
· haluamme lisätä osaamistamme asiakkaidemme eduksi

Miten pitää toimia, että pääsee mukaan?
· ota yhteyttä 16.4.2010 mennessä mieluiten sähköpostin kautta ja ilmoittaudu mukaan venedokumentoinnin kehittämiseen.

Terveisin

Terho Halme
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu
Veneteknologian koulutusohjelma
PL 9
48401 Kotka

Puh. 0400 702 8453
terho.halme@kyamk.fi

Suomi