Finnboat

Tiedote 13.4.2010

UUSILLE VESILLE! – VENEALAN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISPROJEKTI KÄYNNISTYNYT

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on käynnistänyt kevään aikana Tekesin Vene-ohjelmaan liittyvän projektin Uusille vesille! – Palveluinnovaatio- ja liiketoiminnan kehittämismallin luominen venealalle.

Projektin tarkoituksena on kehittää ja ottaa käyttöön menetelmiä sekä toimintatapoja, joilla venealan yritykset voivat kehittää omaa liiketoimintaansa ja uusia palvelukokonaisuuksia. Konkreettisten työkalujen ja välineiden avulla yritykset voivat parantaa kilpailukykyään, osaamistaan ja kannattavuuttaan erittäin haastavassa kilpailutilanteessa.

Projektin tuloksena TAKK:een syntyy systemaattinen toimintamalli, jonka mukaisia palveluita tarjotaan jatkossa yritysten käyttöön. Uutta palvelumallia tullaan tarjoamaan kaikille venealan yrityksille sen jälkeen, kun pilottivaiheesta on saatu riittävästi kokemusta.

Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n lisäksi projektin kehitystyössä ovat mukana viisi pilottiyritystä:
Emsalö Båtupplag Ab
Leevene Oy
Merimarina Oy
Sailfish Boat Oy
Top-Boat Oy

Projektin toiminta-aika on 31.12.2011 saakka.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Kari Kaikkonen, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus
kari.kaikkonen@takk.fi, p. 044 7906 417

Suomi