Finnboat

Liitteenä Icomian keräämä alan puolivuotiskatsaus, jossa tietoja mm. kappalemääräisestä myynnistä sekä viennin ja tuonnin kehityksestä.

Suomi