Finnboat

Liitteenä rekisteröintitilasto kesäkuulta,vertailutietoa autoalalta sekä venetuonti- ja -vientilukuja toukokuulta.

Suomi