Finnboat

1 Opintomatka IBEX-seminaareihin ja ammattimessuille USA:han

Vene-ohjelma järjestää yhteistyössä Finnboatin kanssa opintomatkan IBEX-seminaareihin ja ammattimessuille USA:han syyskuun lopussa. PK-yritykset voivat anoa matkalle TEM:n tukea.

IBEX järjestetään tänä vuonna Louisvillessä, Kentuckyssa. Matkan todennäköinen ajankohta on 26.9. – 2.10. Seminaarit ovat 27. – 30.9.2010. Perjantaille 1.10. pyritään järjestämään veistämökäynti.

Pyydämme alustavia ilmoittautumisia lentojen ja hotellihuoneiden määrän arvioimiseksi 9.8. mennessä. Ilmoittaudu mukaan alustavasti tästä.

Seminaariohjelma ja lisätietoa messuista löytyy osoitteesta http://www.ibexshow.com/.

2 Venealan yritysjohdon seminaari syksyllä

Venealan yritysjohdon seminaari pidetään syksyllä. Tarkempi päivämäärä ilmoitetaan elokuussa ohjelman sivuilla www.tekes.fi/vene.

3 Uusia rahoituspäätöksiä:

Yritysprojektit:

– Port Arthur Oy: Sähkökäyttöisen veneen kehittäminen
– Tampereen Aikuiskoulutussäätiö: Uusille vesille -Palveluinnovaatio- ja liiketoiminnan kehittämismallin luominen venealalle
– Suomen Vierassatamat Oy: Veneilyn sähköinen palvelu
– Nautics Oy: Sailmate
– Eurofinn Marine Oy Ltd: Tuotannon edelleen kehittäminen ja EF34:n sisustuksen modularisointi
– C-Adventure Oy: EaseArm
– EG Furnace Oy: Älyvene
– Bella-Veneet Oy: Uusi Flipper-mallisto premiumveneiden kansainväliseen kärkeen

Tutkimusprojektit:

– Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ja TTY-säätiö: Energiatehokkaat propulsiokäytöt
– Aalto-korkeakoulusäätiö ja Turun yliopisto: Visio 2025: Tulevaisuuden venepalvelut

Kesäisin terveisin

Vene-ohjelman koordinaattori
Markku Hentinen
mailto:markku.hentinen@vtt.fi
Puh. 040 552 6212

**********

1 En exkursion till IBEX-seminariet och mässan i USA

Inom Båt-programmet arrangeras tillsammans med Finnboat i slutet av september en exkursion till IBEX-seminariet och mässan i USA.

Små och medelstora företag kan ansöka om en rese stöd av TEM.

IBEX arrangeras detta år i Louisville, Kentucky. Resans sannolik datum är 26.9. – 2.10. Seminarierna avhålls 27. – 30.9.2010. För fredagen 1.10. är det meningen att arrangera en varvsbesök.

Vi ber om preliminära anmälningar för att approximera antal av flygplatser och hotellrum senast 9.8. Anmälningar
här.

Seminarieprogram och information om mässan kan man läsa i www.ibexshow.com.

2 Seminarium för företagsledare i båtbranschen

Seminarium för företagsledare i båtbranschen kommer att hållas i höst. Mera information i augusti på Båt-programmets webbplats www.tekes.fi/vene.

3 Nya projektbeslut

Företagsprojekt:

– Port Arthur Oy: Elektrisk båt utveckling
– Tampereen Aikuiskoulutussäätiö: Skapning av en modell för tjänstinnovation- och verksamhetsutveckling för båtbranschen
– Suomen Vierassatamat Oy: VESPA
– Nautics Oy: Sailmate
– Eurofinn Marine Oy Ltd: Vidareutveckling av produktion samt modularsering av EF34 inredning
– C-Adventure Oy: EaseArm
– EG Furnace Oy: Intelligent båt
– Bella-Veneet Oy: Ny Flipper-modell serie till spetsen av internationella premiumbåtar

Foskningsprojekt:

– Metropolia Yrkeshögskola Oy och TTY-stiftelsen: Energieffektiva propulsiondrift
– Aalto-stifteleseuniversitet och Åbo universitet: Vision 2025: Framtidens båttjänster

Hälsningar

Båt-programmets koordinator
Markku Hentinen
mailto:markku.hentinen@vtt.fi
040 552 6212

Suomi