Finnboat

TEKESIN VENE-OHJELMAN SEMINAARI: VETO, Visio 2025 ja Sustainable Boating projektien tulosten purku

Aika: 3.9.2010
Paikka: UKK-instituutti, Kaupinpuistonkatu 1, kokoustila Kesä, Tampere
Ilmoittaudu mukaan 27.8. mennessä ohjelman sivuilla.

Miniseminaari on tarkoitettu erityisesti venealan yritysjohdolle, joka suunnittelee yrityksen strategiaa ja toimintatapoja tuleville vuosille.

OHJELMA

9:00 Kahvi

9:30 Tilaisuuden avaus, tutkimustulosten merkitys venealan yrityksille.
Jouko Huju, Finnboat / Markku Hentinen, VTT

10:00 VETO-projektin tulokset: Ui tai uppoa, toimialatutkimus Suomen venealasta.
Tero Vuorinen, Vaasan yliopisto

11:00 VISIO 2025 -projektin tulokset: Palvelutoiminta venealan liiketoiminnan kehityksen keskiössä.
Kaapo Seppälä ja Paavo Häppölä, Turun yliopisto

12:00 Lounas

13:00 Sustainable Boating -projektin tulokset: Ympäristömyötäisyyden kehittäminen venealalla.
Hannele Tonteri, VTT

14:00 Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös.
Matti Evola, Tekes

Kunkin esityksen yhteyteen varataan n. 15 min kysymyksille ja keskustelulle.

Tilaisuus on maksuton, mutta edellyttää ilmoittautumista.

Tervetuloa!
Vene-ohjelman koordinaattori
Markku Hentinen
mailto:markku.hentinen@vtt.fi
Puh. 040 552 6212
www.tekes.fi/vene

———————————————————————————-

MINISEMINARIUM FÖR FÖRETAGSLEDNINGAR INOM BÅTBRANSCHEN 3.9.2010

BÅT-PROGRAMMETS SEMINARIUM: Resultatupplösning för projekten VETO, Visio 2025 och Sustainable Boating

Plats: UKK-institut, Kaupinpuistonkatu 1, Tammerfors
Datum: 3.9.2010 klockan 9:00 – 14:30
Evenemanget hålls på finska.
Anmäl dig för deltagande senast den 27.8. på Båt-programmets webbplats.

Miniseminariet är avsett särskilt för företagsledningar inom båtbranschen, som planerar företagets strategi och handlingssätt under de kommande åren.

PROGRAM:

9:00 Kaffe

9:30 Öppning av evenemanget
Jouko Huju, Finnboat/Markku Hentinen, VTT

10:00 VETO-projektets resultat: Ui tai uppoa (simma eller sjunk), en utredning om båtbranschen i Finland.
Tero Vuorinen, Vasa universitet

11:00 VISIO 2025-projektets resultat: Tjänsteverksamheten i centrum för utvecklingen av båtbranschens affärsverksamhet.
Kaapo Seppälä och Paavo Häppölä, Åbo universitet

12:00 Lunch

13:00 Sustainable Boating-projektets resultat: Utveckling av miljömedvetenheten inom båtbranschen.
Hannele Tonteri, VTT

14:00 Slutdiskussion
Matti Evola, Tekes

I samband med varje presentation reserveras ca 15 minuter för frågor och diskussioner.

Evenemanget är kostnadsfritt, men förutsätter en anmälan.

Välkommen!
Båt-programmets koordinator
Markku Hentinen
mailto:markku.hentinen@vtt.fi
040 552 6212
www.tekes.fi/vene

Suomi