Finnboat

Helsingin Lauttasaaressa pursiseura HSK:lla 13. kertaa 19-22.8. järjestetty Helsingin Uiva Venenäyttely keräsi neljän päivän aikana tarkistettujen tietojen mukaan yhteensä 15 776 näyttelyvierasta (+11,75 %). Tämän vuoden näyttelyssä oli esillä 281 venettä ja näytteilleasettajia oli 139.

Helsingin Uivan venenäyttely on maamme suurin venealan ulkonäyttely ja se järjestetään seuraavan kerran 18-21.8.2011.

Kotimaan kuluttajamyynti lievässä nousussa

Kauppiaiden kanssa käydyt keskustelut elokuussa indikoivat selvää kysynnän kasvua. Lämmin kesä on vaikuttanut positiivisesti veneilyinnostukseen ja se näkyy pitkälle ensi kauteen.

Kotimaan lukuja voidaan tarkastella ensinnäkin tukkutoimitustilastojen valossa. Tammi- kesäkuun pien- ja moottorivenetilastot tukkutoimitustasolla kappaleissa mitattuna osoittavat, että kaikkiaan veneitä on toimitettu kotimaahan n. 13,5 % viimevuotista enemmän. Veneitä toimitettiin Finnboatin tilastointiin osallistuvien yritysten toimesta mittausjaksona Suomeen yhteensä 6233 kpl.

Maahantuojat ja valmistajat ovat toimittaneet tammi-kesäkuussa jälleenmyyjille alle 6-metrisiä veneitä yhteensä 5751 kpl ( +11,5 % ). 6-8 metrin veneitä toimitettiin 392 kappaletta (+ 25,6 % ) ja 8-10-metrisiä 64 kpl (+ 28 %). Suurimmassa kategoriassa eli yli 10 m veneet luvut olivat myös kasvussa ja toimitusmäärä oli 26 kpl (+52,9 %).

Kuluttajamyynnissä venerekisterin (veneet yli 20 hv moottorilla tai yli 5,5 m pitkät veneet) mukaan ollaan vuotta 2009 jäljessä 2,8 %. Kaikkiaan tammi-heinäkuun aikana oli rekisteröity 3015 venettä.

Veneviennissä päämarkkinat eli Ruotsi ja Norja kasvaneet reippaasti. Kokonaisvienti kappaleissa tammi-toukokuussa kasvoi 7,9%. Euromäärissä vienti laski 11,2 % päätyen 66,1 milj. euroon.

Tullitilastojen mukaan tammi-toukokuussa veneitä vietiin kaikkiaan 4167 kpl.

Veneviennin viisi suurinta maata tammi-toukokuussa olivat
1. Ruotsi 23,7 milj. euroa ja 1316 kpl (+74,9 %)
2. Norja 22,6 milj. euroa ja 1920 kpl (+27,8 %)
3. Saksa 1,9 milj. euroa, 198 kpl (+56,6 %)
4. Venäjä 1,8 milj. eur, 65 kpl (-77,6 %)
5. Grönlanti 1,6 milj. eur, 28 kpl (-29 %).

Venetuonnissa edelleen laskua

Tammi-toukokuussa 2010 veneitä tuotiin arvolla mitattuna eniten Ruotsista (1,9 milj. eur). Seuraavana ovat Ranska (1,7 milj. eur) sekä Iso-Britannia (1,3milj. eur) Kappaleissa mitattuna veneitä tuotiin eniten Ruotsista (50 kpl). Kaikkiaan tammi-toukokuun aikana veneitä tuotiin 747 kpl (+ 0,5 %) arvoltaan 11,8 milj. euroa. ( -24,7 %).

Kotimaan perämoottorikauppa kasvoi 13 %

Perämoottorien tukkutoimituksissa oli kokonaisuutena tammi-kesäkuussa hienoista laskua (-7,2 %). Kokonaisluvuissa on mukana vienti, jonka osuus kokonaistoimituksista on 27 %. Yhteensä koneita toimitettiin 14800 kpl, joista kotimaahan 10734 konetta (+13 %).

Veneteollisuuden ja kaupan liikevaihto vuonna 2009 oli noin 419,2 milj. euroa (alv 0%) Finnboatin jäsenyritysten liikevaihdolla mitattuna. Tästä teollisuuden vienti oli noin 147,6 milj. euroa.

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Jouko Huju
Venealan Keskusliitto Finnboat ry
puh. 040 550 9310, jouko@finnboat.fi
Käenkuja 8 A 47, 00500 Helsinki
www.finnboat.fi

HELSINGFORS FLYTANDE BÅTUTSTÄLLNING NÅDDE NÄSTAN 16000 BESÖKARE

Helsingfors Flytande Båtutställning, som för trettonde gången arrangerades hos HSK på Drumsö, samlade under fyra dagar totalt 15 776 utställningsgäster (+11,75 %). Vid årets evenemang visades 281 båtar och utställarnas antal var 139.

Helsingfors Flytande Båtutställning är branschens största friluftsutställning i Finland och den arrangeras nästa år 18-21.8.2011.

En liten stegring inom den inhemska konsumentförsäljningen

De diskussioner som förts med marinhandlarna i augusti indikerar en klar ökning i efterfrågan. Den varma sommaren har inverkat positivt på båtintresset och denna inverkan består långt in på nästa säsong.

Siffrorna för den inhemska båtförsäljningen kan betraktas via partileveransstatistiken. Småbåts- och motorbåtsstatistiken på partileveransnivå för januari-juni visar, att antalsmässigt har man i hemlandet levererat ca 13,5 % flera båtar än senaste år. Under statistikperioden levererade de företag som deltar i Finnboats statistikföring totalt 6233 st båtar i Finland.

Importörer och tillverkare har levererat inom januari-juni till försäljningsnätet 5751 båtar (+11,5 %) i storleksklassen under 6 meter, 392 båtar (+32,6 %) i storleksklassen 6-8 meter och 64 båtar (+28 %) i storleksklassen 8-10 meter. I den största kategorin d.v.s. båtar i storleksklassen över 10 meter stiger siffrorna också och leveranserna uppgår till 26 st båtar (+52,9 %).

Mätt med antalet registrerade båtar (båtar med en motoreffekt över 20 hk eller en totallängd på över 5,5 meter) ligger man efter år 2009 i konsumentförsäljningen med
2,8 %. Totalt registrerades i januari-juli 3015 båtar.

Inom båtexporten har huvudmarknaderna i Sverige och Norge ökat avsevärt. Totalexporten antalsmässigt växte 7,9 % under januari-maj. Euromässigt sjönk exporten med 11,2 % och stannade vid 66,1 milj. euro.

Enligt tullstatistiken exporterades i januari-maj totalt 4167 st båtar.

Båtexportens sex största länder var i januari-maj:

1. Sverige 23,7 milj. euro och 1316 st (+74,9 %)
2. Norge 22,6 milj. euro och 1920 st (+27,8 %)
3.Tyskland 1,9 milj. euro, 198 st (+56,6 %)
4. Ryssland 1,8 milj. euro, 65 st (-77,6 %)
5. Grönland 1,6 milj. euro, 28 st (-29 %).

Inom båtimporten fortsätter nedgången

I januari-maj 2010 importerades värdemässigt mest båtar från Sverige (1,9 milj. euro). Som nästa följer Frankrike (1,7 milj. eur) samt Storbritannien (1,3 milj. eur). Antalsmässigt importerades mest båtar från Sverige (50 st). Totalt importerades under statistikperioden 747 st båtar (+0,5 %) till ett värde av 11,8 milj. euro (-24,7 %).

Utombordarhandeln växte med 13 % i hemlandet

Partileveranserna av utombordare har också i helhet minskat en aning. Siffrorna innehåller också exporten, vars andel av totalleveranserna är 27 %. Totalt levererades 14 800 motorer, av vilka 10 734 motorer till hemlandet (+13 %).

Båtindustrins och -handelns omsättning år 2009 var ca 419,2 milj.euro (moms 0%), uppmätt enligt omsättningen hos Finnboats medlemsföretag. Industrins andel härav var ca. 147,6 milj. euro.

Tilläggsuppgifter:
Verkställande direktör Jouko Huju
Båtbranschens Centralförbund Finnboat rf
tel. 040 550 9310, jouko@finnboat.fi
Göksgränd 8 A 47, 00500 Helsingfors
www.finnboat.fi

Suomi