Finnboat

Hyvät Veneteollisuusyhdistyksen jäsenet,

on taas tullut aika päivittää yhteinen vientiesite. Tämän esitteen tarkoituksenahan on antaa kerralla kuva alan teollisuutemme koko tarjonnasta. Esitettä tullaan käyttämään monella eri tasolla. Tulemme jakamaan sitä yhteisosastollamme Hampurissa tulevilla venemessuilla sekä muissa kansainvälisissä venenäyttelyissä, teemme suorapostituksen tiettyjen maiden jälleenmyyjille sekä eri sidosryhmille ympäri maailman mukaan lukien alan kansainvälinen lehdistö.

Esitteestä tehdään tälläkin kertaa myös helposti luettava PDF-versio, joka löytyy Finnboatin verkkosivuilta ja tätä sivuosoitetta tullaan mainostamaan eri yhteyksissä aktiivisesti. Vientiesite noudattaa edellisen esitteen formaattia ja ulkoasua ja sen tekemisestä sekä lay-outista vastaa Kari Wilén. Esite tehdään vain englanninkielisenä ja painos on 2000 kpl. Vientiesite 2008 on luettavissa sivultamme www.finnboat.fi ja siellä valikosta ”Tilauslomake”.

Vientiesitteen rakenteessa noudatetaan ruutuperiaatetta, jolloin vene/tarvikeruutuja on 6 kpl per sivu (kuva ja perustietoteksti). Alustavan suunnitelman mukaan vientiesite on 64-sivuinen ja kunnianhimoinen tavoitteemme on tosiaankin saada se valmiiksi tämän vuoden Hanseboot-messuihin mennessä.

Olemme tälläkin kertaa halunneet pitää esitteen hintarakenteen kohtuullisena sen laadullisen tason siitä kuitenkaan kärsimättä ja tämän mukaisesti osallistuminen vientiesitteeseen on kaikille Suomen Veneteollisuusyhdistyksen jäsenille ilmainen! Finnboat vastaa esitteen kaikista kustannuksista ja anoo siihen vientituen TEM:stä itselleen. Käytännön syistä tuoteruutujen määrää rajoitetaan siten, että yksi yritys voi varata maksimissaan kaksi aukeamaa (= yritysruutu ja 23 tuoteruutua). Yritys voi lisäksi ostaa esitteestä myös normaalia ilmoitustilaa, joka myydään Finnboat Newsin ilmoitushinnoin eikä niihin saa vientitukea.

HUOM! Mikäli yritys valmistaa/valmistuttaa osan tuotteistaan/veneistään Suomen ulkopuolella, ei näitä tuotteita voi ottaa mukaan vientiesitteeseen ollenkaan.

TÄLLÄ PROJEKTILLA ON TODELLA KIIRE. Jotta saamme sen välittömästi käyntiin, pyydämme ystävällisesti palauttamaan liitteenä olevan varauslomakkeen sekä valmiin esitemateriaalin 17.9.2010 mennessä osoitteeseen lena@finnboat.fi. Tämän kirjeen liitteessä on niin ikään mainittu esitteen materiaalivaatimukset.

Yhteistyöterveisin,

Lena Mickelsson-Ouru

Suomi