Finnboat

Finnboat on pyytänyt Verohallinnolta lausuntoa siitä, miten arvonlisäverotuksessa käsitellään veneiden talvi- ja kesäsäilytys sekä säilytyksen aikana suoritettavan huoltotyön myynti ulkomaalaiselle. Tämän vuoden alusta voimaantulleen palvelun myynnin yleissäännöksen mukaan palvelun myynnin verotuspaikka riippuu siitä, onko ostaja elinkeinonharjoittaja vai yksityishenkilö. Pääsäännöstä on useita poikkeuksia esimerkiksi kiinteistöön kohdistuvat palvelut.

Veneiden säilytys on AVL 29 §:n 1 mom. 5 kohdassa tarkoitettu arvonlisäverollinen kiinteistöön kohdistuvaa palvelu. Kiinteistöön kohdistuvat palvelut verotetaan Suomessa, jos kiinteistö sijaitsee täällä. Tämä säännös koskee sekä elinkeinonharjoittajille että yksityishenkilöille tapahtuvaa myyntiä. Ostajan kotipaikalla ei siten ole merkitystä.

Veneen huoltotyö on säilytyksestä erillinen palvelu. Huoltotyön myyntiin sovelletaan palvelun myynnin yleissäännöstä.

Huoltotyön myyntiä elinkeinonharjoittajalle ei veroteta Suomessa. Huoltotyön myynti yksityishenkilölle tämän kotipaikasta riippumatta verotetaan aina Suomessa.

Elinkeinonharjoittajia ovat kaikki liikkeen- tai ammatinharjoittajat riippumatta siitä, onko toiminta arvonlisäverollista vai ei.

Elinkeinonharjoittajalle tapahtuvan palvelun myynnin yleissäännöstä sovelletaan vain sellaiseen elinkeinonharjoittajaan, joka toimii tässä ominaisuudessa. Elinkeinonharjoittaja ei toimi tässä ominaisuudessa, jos palvelu tulee elinkeinonharjoittajan tai hänen henkilökuntansa yksityiskäyttöön. Jos palvelua käytetään osittain yksityiskäyttöön ja osittain muuhun käyttöön, palvelun myyntiin sovelletaan elinkeinonharjoittajia koskevan myynnin yleissäännöstä. Elinkeinonharjoittaja toimii tässä ominaisuudessa, jos palvelut tulevat esim. edustuskäyttöön tai yleishyödyllisen yhteisön yleishyödylliseen toimintaan.

Riittävänä näyttönä sille, että EU:n alueelle sijoittautunut ostaja on elinkeinonharjoittaja, voidaan yleensä pitää sitä, että ostaja esittää voimassa olevan arvonlisäverotunnisteensa. Jos ostaja on sijoittautunut EU:n ulkopuolelle, myyjän on muulla tavalla varmistuttava siitä, että ostaja on elinkeinonharjoittaja. Jos myyjällä on palvelun luonteen tai muun seikan perusteella syytä epäillä, että ostaja ei ole elinkeinonharjoittaja tai ei toimi elinkeinonharjoittajan ominaisuudessa, myyjän tulee hankkia ostajalta vahvistus siitä, että ostaja on elinkeinonharjoittaja. Edellä mainittu vahvistus siitä, että ostaja on elinkeinonharjoittaja, on esimerkiksi kaupparekisteriote.

Ylijohtaja Pekka Ruuhonen
Ylitarkastaja Iris Kavonius

Suomi