Finnboat

Hyvät jäsenet,

liitteenä tammikuussa jäsenkunnalle tehdyn mediakyselyn tuloksia.

Suomi