Finnboat

Hyvät jäsenet,

Osana Finnboatin 50-vuotisjuhlakampanjaa käynnistämme jäsenten toimintaa tukevan ja kuluttajien aktivointiin suunnatun kampanjan radiossa ja lehdistössä 25.4.2011.

Suomenkielisen kampanjan päämediana toimii Radio Nova, jossa liitteenä olevia spotteja toistetaan kaikkiaan 129 kertaa 25.4. – 8.5. välisenä aikana. Kampanja pyörii samaan aikaan myös Iskelmäradiossa kaikkiaan 78 kertaa. 20% ed. spoteista on ruotsin kielellä.

Ruotsinkielistä kampanjaa tuetaan ilmoituksilla 28.4. Hufvudstadsbladetissa, Östra Nylandissa, Västra Nylandissa, Borgå Bladetissa ja Vasabladetissa sekä Österbottens Tidningissä. Toisto on HBL:ssä 4.5.

Helsingin Sanomissa ilmoitukset ovat 28.4. ja 4.5.

Kampanja tulee tavoittamaan yli 4 miljoonaa kuluttajaa tuona aikana.

Suomi